Browsed by
Month: 2020 február

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Marcaliban

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Marcaliban

2020. február 24-én, hétfőn 17 órától Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános engesztelő szentmisét mutatott be a kommunizmus áldozataiért a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban. Prédikációjában a több mint 100 millió áldozatot követelő diktatúráról beszélt és felidézte emlékeit, melyet maga is átélt annak idején. Elmondta, hogy az Isten- és emberellenes önkényuralom mennyi embert nyomorított meg, s ez alól az egyház és papok sem voltak kivételek. Ezen kívül az emlékezés fontosságára hívta fel a jelenlévők figyelmét, végül együtt imádkozott a mártírokért és a diktatúra üldözöttjeiért.

Az istentiszteletet követően a megjelentek mécsesekkel átvonultak a Hősök terére, az ’56-os emlékműhöz, ahol Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke mondott megemlékező beszédet. A felszólaló kijelentette, hogy: „A kommunizmust sokan sokféleképpen magyarázták egykor, s magyarázzák ma is. Maga az eszme nyugatról származik, ahogy a nemzetiszocializmus is. Emberek millióit behálózó ideáikat sokan elhitték, éltették úgy, hogy nem vettek vagy nem akartak tudomást venni azok lényegéről, a zsarnokságról. S bár mindkét eszme nyugati, a kommunizmus megvalósítása nem ott kezdődött meg, hanem keleten. A nyugat ölbe tett kézzel nézte, miként épül ki egy új világrend, miként épül ki a diktatúrák új formája, a népi demokráciának nevezett, besúgásra, feljelentésre alapozott vörös terror.”

Majd gondolatát a következőkkel folytatta: „A haladó nyugat a kommunista diktatúrák ideje alatt eltűrte a vasfüggönyt, eltűrte, hogy milliók haljanak meg, hogy igaztalan vádakkal börtönbe vagy GULÁG-ra jussanak azok, akik nem értettek egyet a lenini, sztálini úttal, a Rákosi és Kádár által hirdetett propagandával. Eltűrték, hogy megbélyegezve, a lehetőségektől elzárva éljék életüket családtagjaik.”

Végül az alelnök mondandóját a következőkkel zárta: „Ha valaki, a magyarok tudják, hogy mi az internacionalizmus ára. Hogy mi az életet, nemzetet megnyomorító elnyomás és a szabadság közötti különbség. Éltünk szabadságban és éltünk elnyomásban is, ám hol harccal, hol vér nélkül tettünk azért, hogy mi magunk mondhassuk meg, milyen úton szeretnénk járni, merre akarunk haladni. Mi magyarok tudjuk igazán, hogy nem veszhet feledésbe a terror, s nem ismétlődhet meg mindaz a szörnyűség, ami hosszú éveken keresztül csak szomorúságot és nyomorúságot hozott a családoknak. Adjunk tiszteletet és hálát a múltnak, hitet és reményt a jövőnek! Hajtsunk fejet mindazok előtt, akik a diktatúra áldozatai voltak!”

A jelenlévők végül az emlékműnél a mécsesek elhelyezésével, főhajtással tisztelegtek, valamint lerótták kegyeletüket a mártírok emléke előtt.

A megemlékezést a Marcali Plébánia, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportja, valamint a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület szervezte.

Írta és fotók: Kiss Kálmán

Forgó Ferenc a doni áttörésről tartott előadást Pápán

Forgó Ferenc a doni áttörésről tartott előadást Pápán

2020. február 20-án, csütörtökön 14 órától a Pápai Fegyveres Testületek Nyugállományú Klubjának meghívására Forgó Ferenc, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület képviseletében tartott előadást a helyőrségi klubban: „A 2. magyar hadsereg harcai a Donnál 1942-1943” címmel.

A teltházas rendezvényen Forgó Ferenc vetített képes előadásában beszélt az előzményekről, a magyar hadsereg kiszállításáról és körülményeiről, majd a Don folyónál 1942 nyarán-őszén lezajlott összecsapásokról, a keleti front eseményeiről, valamint az 1943 januárjában bekövetkező katasztrófáról, de külön kitért a szembenálló felek fontosabb haditechnikai eszközeire, valamint a parancsnokok bemutatására is.

A hallgatóságnak elmondta, hogy németek a szövetségesi viszonyra hivatkozva kérték a magyar hadsereg bevetését a keleti fronton, amelyről érdekes módon semmilyen hivatalos dokumentumot sem írtak alá. Az előadás során Forgó Ferenc foglalkozott a 2. magyar hadsereg szervezeti felépítésével, amely három hadtestből; összesen 9 könnyű hadosztályból, egy páncéloshadosztályból és egy repülőcsoportból állt. Ezen kívül elemezte a gyalogezredek és a hadosztályközvetlen csapattestek szervezetét és fegyverzetét. A vasútvonalak leterheltsége miatt a kiszállítás, kerülő úton, három lépcsőben történt meg 1942. április 17-től. Az utolsó alakulatok pedig csak július 27-ig értek ki a frontra. A gyalogezredeknek gyakran több száz kilométert kellett megtenniük a kirakodástól, hogy végül bevetésre kerüljenek; ám akadtak olyan alakulatok, melyek 1000 km-t is meneteltek, amíg az arcvonalba értek. Ezek a tényezők a harci morált csak tovább rontották. A páncéloshadosztály lánctalpakon tette meg az utat, ami nagy műszaki kihívások elé állította a hadsereg vezetését.

Ezután az előadó röviden érintette a hídfőcsatákat, majd a katasztrófa körülményeit, illetőleg a rendkívül magas veszteségeket. A magyarok kevés tartalékokkal rendelkeztek és széles frontszakaszt (több mint 200 km-ert) kellett védeniük rendkívül nehéz terepviszonyok között, amit a rendkívül hideg téli időjárás csak tovább fokozott. A szovjet támadás végül 1943. január 12-én indult meg a magyarok ellen, miután a délről szomszédos olasz hadsereg frontvonalát is sikeresen áttörték az oroszok, amely aztán a magyar vereséghez is vezetett. A magyar csapatok felszereltsége sok tekintetben elmaradt a követelményektől, a legfőbb hiányosságok a tüzérségi eszközök és a gépesítettség hiányában keresendők, bár Forgó Ferenc megemlítette, hogy a hidegtől a szovjetek is ugyanúgy szenvedtek, mint hazánk fiai. A hadifoglyok zöme azért halt meg, mert legyengült szervezetük nem bírta a sok nélkülözést, és a tarthatatlan körülményeket. Jány Gusztáv főparancsnokot 1947-ben a népbíróság halálra ítélte és kivégeztette.

A 2. magyar hadsereg tragédiájáról sokáig nem lehetett nyíltan beszélni, a helyzet csak a rendszerváltozás után változott meg. Marcaliban, Forgó Ferenc közreműködésével, minden évben az Ipartestület székházánál emlékeznek a hősökre és az áldozatokra.

Írta és fotók: Kiss Kálmán

Több mint 10 Ezer Lépés. Lépéselőnyben a rákkal szemben

Több mint 10 Ezer Lépés. Lépéselőnyben a rákkal szemben

Február 8-án ismét egy egészségmegőrzéshez kapcsolódó túra valósult meg a városkörnyék kevésbé ismert területeit érintve a Marcali Prevenciós és Egészségfejlesztési Iroda és a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület közös szervezésében.

A cél az volt, hogy a február 4-re datált Rákellenes Világnaphoz kapcsolódóan felhívják a figyelmet a megelőzésre és az egészséges életmódra. A „lila” túra kezdetén Szaka Zsolt ismertette az útvonalat, majd Csóka Erika adott tájékoztatást a prevenciós iroda tevékenységéről és a lehetőségeinkről.

Indulás után sokak számára meglepetést okozott, hogy a „Dózsa-telep” felújítása milyen változásokat eredményezett. A közeli izraelita temetőnél a résztvevők a temető viszontagságos sorsáról kaptak rövid tájékoztatást és kicsit körülnéztek a síremlékek között. A többség most járt itt először. Többek között itt nyugszanak Marczali Henrik szülei is.

A Lehel utcán keresztül hagytuk el a várost. Az épületek után egy kevésbé ismert útvonalon közelítettük meg az egykori gyakorló lőteret. Az erdő szélében van egy olyan tó, amelyet még a térképeken sem jelölnek. Az összegyűlt zavaros víz nem szép látvány, viszont gyönyörű a tó fekvése.

A lőtér objektumairól, szerepéről Kiss Kálmán tartott egy rövid tájékoztatást. A fennsíkon áthaladva a városkörnyék legszebb horhóján (löszmélyút) keresztül jutottunk vissza a lőtér tornyos épületéhez, a zöld turistaúton. Ennek a szakasznak a jelzéseit 2018-ban újították fel az egyesület önkéntesei. A túrázók közül hatan részt vettek az akkori munkálatokban. Örömmel állapítottuk meg, hogy időtálló, jó minőségű munkát végeztünk.

A lőszerraktár északi oldalán, a szőlőhegy kissé elhagyatott, de ennek ellenére szép részén keresztül érkeztünk vissza a” civilizációba”. Ezt abból érzékeltük, hogy folyamatosan nőtt az út menti szemét mennyisége.

A túra során a szerencsésebbek láthattak vadnyulat, őzet, darvakat és hatalmas óriáspöfeteget. Virágzik az ibolya, a tavaszi kankalin és a mogyoró.

A városba visszaérkezve megállapítottuk, hogy az egyéni  lépéshossztól függően mindenki túlteljesítette a tervezett 10 ezer lépést. Kicsit több mint 8 kilométert gyalogoltunk a tavaszias, napos időben.

Írta: Szaka Zsolt

Fényképek: Szaka Zsolt, Kiss Kálmán

Első helyen az EMBER. – Átadták a Polgári Bál bevételét

Első helyen az EMBER. – Átadták a Polgári Bál bevételét

2020. február 5-én, szerdán 14 órakor a Marcali Mentőállomáson, ünnepi keretek között adták át a január 18-án megrendezett Polgári Bál bevételéből befolyt összeget.

A Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület és a bál védnökei ezúton is szeretnék megköszönni mindenkinek a segítségét, támogatását, aki hozzájárult, hogy az újból hagyományossá vált jótékonysági Polgári Bált megszervezhették!

A támogatók segítségével a vacsorát követően értékes tombolatárgyakat sorsolhattak ki települési önkormányzatok, intézmények, egyesületek, magánszemélyek, vállalkozók, valamint vállalatok jóvoltából. A rendezvény megvalósítását támogatta a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA – Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.) és a Miniszterelnökség. 

A bál teljes bevételét – a résztvevők választása alapján – ismét jótékonysági célokra ajánlották fel a szervezők, a legtöbb szavazatot kapott jelölteknek.  Az idei mulatság is sikeres volt, összesen 1 millió forint gyűlt össze a tombola bevételből és a belépőjegyek árából. A mulatságon résztvevők hét támogatandó cél közül választhattak. A Marcali Mentők Közalapítvány kapta a legtöbb szavazatot, ennek eredményeként 800.000 Ft-ot vehettek át a szervezőktől. A Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézménye (Nevelési tanácsadó) játszótérének a felújítása kapott még annyi voksot, hogy a bevételre való tekintettel ezt a célt is tudták a szervezők támogatni 200.000 forinttal.

A nyerteseknek Móring József Attila országgyűlési képviselő, Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke és a Szaka Zsolt, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület elnöke nyújtotta át az adományokról szóló dokumentumokat.

A Marcali Mentők Közalapítványt Sinka György Gábor – az alapítvány kuratóriumi elnöke, a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézményét Dr. Gergőné Babina Jusztina intézményvezető képviselte az átadáson.

A támogatottak képviselői meghatódottan köszönték meg a nem várt támogatást és elmondták, hogy az összegeket mire szeretnék fordítani.

Az Országos Mentőszolgálat, így a Marcali mentőállomás elsődleges feladata Marcali város és annak vonzáskörzetében, kistérségében élők és dolgozók sürgősségi ellátása, szakellátást követő mielőbbi kórházba juttatása! A mentőállomás minden dolgozójának a hitvallása, hogy a rájuk háruló feladatot legjobb tudásuk szerint és lehetőségeikhez mérten, gyorsan és hatékonyan végezhessék el. Ezért is, illetve a folyamatosan megújuló ellátási rendek miatt is szükségszerű a szakmai ismereteik bővítése mind elméleti és gyakorlati alapon. Szeretnének  a jövőben is további szakmai képzéseken részt venni, új mentéstechnikai és a betegellátást nagyban segítő eszközöket beszerezni, a meglévőket korszerűsíteni.
Fontos számukra, hogy a jövőben is a minőségi betegellátást szem előtt tartva tudják a munkájukat végezni, azt a lakosság hasznára fordítani! 

A Nevelési Tanácsadó munkatársai a húsz éve megépített, mára használhatatlanná vált gyermekjátszóterüket szeretnék felújítani a támogatásból, hiszen a szolgáltatásaikat nagyon sokan igénybe veszik, és gyakran szükség lenne arra, hogy a gyermekek biztonságosan tudjanak egy kicsit mozogni, játszani a szabadban is.

Az ünnepséget Prágerné Magyar Gabriella önkormányzati képviselő is megtisztelte jelenlétével.

 Írta: Szaka Zsolt

Fényképek: Kiss Kálmán

Ismét jó helyre kerül a bevétel. Marcali Polgári Bál 2020 – Köszönetnyilvánítás

Ismét jó helyre kerül a bevétel. Marcali Polgári Bál 2020 – Köszönetnyilvánítás

A Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület és a társszervezők nevében szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítségét, támogatását, aki hozzájárult, hogy az újból hagyományossá vált jótékonysági Polgári Bált megszervezhettük!

Köszönjük Kiss Viktornak és a Marcali Csarnok Kft. munkatársainak a támogató segítségét és a helyszín biztosítását! Köszönjük a csodálatos díszítést Király Csillának, a KCS Dekor Kft. tulajdonosának, aki újból bálteremmé varázsolta a Sportcsarnokot! Hatalmas köszönet jár a Mester Cukrászda és Étterem minden dolgozójának, akik napokig szorgoskodtak azért, hogy ismét fejedelmi étkeket kóstolhassunk meg. Köszönjük a térítésmentesen biztosított asztalokat Buzsák, Somogysámson és Somogyvár települések önkormányzatainak!

Köszönjük a somogyi kötődésű Katz Zsófinak, a Budapesti Operettszínház énekes-színésznőjének a támogatását, a színvonalas műsort és az általa teremtett remek hangulatot! Köszönjük a bál védnökének, Móring József Attila országgyűlési képviselőnek, hogy az általa vezetett Retrokonok együttessel a tőlük megszokott módon hajnalig gondoskodtak a remek zenéről és a további jó hangulatról.

Köszönjük az est háziasszonyának, Nagy Csenge Sárának a nagyszerű konferálást és az összekötő szövegeket! Kiss Kálmán és Bogdán László közreműködésével remek felvételek készültek a bálról és a résztvevőkről. Köszönet érte!

A rendezvényt támogatta a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA – Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.) és a Miniszterelnökség.

A támogatóink segítségével a vacsorát követően értékes tombolatárgyakat sorsolhattunk ki intézmények, egyesületek, magánszemélyek, vállalkozók, valamint vállalatok jóvoltából. Köszönjük Huszti Gábornak – a Somogy Megyei Közgyűlés alelnökének és a siófoki Hotel Azúr Szállodának a fődíjat!

Minden önkéntes segítőnknek nagyon hálásak vagyunk. A terem berendezésében sokan segítettek. Rengeteg időt áldoztak fel a szabadidejükből, akik a felajánlásokat felkutatták, begyűjtötték, rendszerezték és szükség esetén csomagolták.

Nagyon szépen köszönjük a további felajánlásokat:

Biró Norbert – a Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke

Móring József Attila – országgyűlési képviselő és családja

Gelencsér Attila – országgyűlési képviselő

Huszti Gábor – a Somogy Megyei Közgyűlés Alelnöke

Wéber Antal tűzoltó dandártábornok

Csúcs Tibor, Somogy Megye Év Embere kitüntetett

Retrokonok Zenekar, Somogyvár

Marcali Csarnok Kft.

Mester Cukrászda és Étterem, Marcali

KCS DEKOR Kft. – Király Csilla, Marcali

Somogy Megyei Vállalkozói Központ, Kaposvár

Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület

Nagy István – Bv. ezredes parancsnok

Mészáros Károly őrnagy, Marcali

Molnár Ágnes önkormányzati képviselő, Marcali

Prágerné Magyar Gabriella önkormányzati képviselő, Marcali

Dr. Horváth László ügyvéd, önkormányzati képviselő, Marcali

Mohari Zsolt önkormányzati képviselő, egyéni vállalkozó, Marcali

Árvai Zoltán – Somogyzsitfa polgármestere

Bata Gábor – Varászló polgármestere

Bodor Zoltán – Magyaregres polgármestere

Farkas László Nándor – Balatonszentgyörgy polgármestere

Horváth László – Balatonberény polgármestere

Kövér István – Nagyszakácsi polgármestere

Mester Balázs –Bárdudvarnok polgármestere

Molnár Balázs – Kéthely polgármestere

Nagy László Péter – Mesztegnyő polgármestere

Tompa Boldizsár Endre – Nemesdéd polgármestere

Balatonfenyves Község Önkormányzata

Balatonkeresztúr Község Önkormányzata

Bodrog Község Önkormányzata

Böhönye Község Önkormányzata

Csákány Község Önkormányzata

Fonyód Város Önkormányzata

Hollád Község Önkormányzata

Hosszúvíz Község Önkormányzata

Igal Város Önkormányzata

Kelevíz Község Önkormányzata

Mesztegnyő Község Önkormányzata

Nemesvid Község Önkormányzata

Ordacsehi Község Önkormányzata

Pusztakovácsi Község Önkormányzata

Somogyszentpál Község Önkormányzata

Szegerdő Község Önkormányzata

Szenyér Község Önkormányzata

Szőkedencs Község Önkormányzata

Szőlősgyörök Község Önkormányzata

Varászló Község Önkormányzata

Agro-Shop, Marcali

Balázs András egyéni vállalkozó, Marcali

Dr. Balázs György ügyvéd, Marcali

Balla György vállalkozó, Balatonmáriafürdő

Bartis László – Ékszerszalon, Marcali

Bertalan Gábor, Marcali

Dr. Biró Éva és Biró Gyula, Marcali

Biró Zoltán író – Marcali

Bodorinda fodrászat, Marcali

Bohár és Társa Kft., Marcali

Budmil, Marcali

Buna Gábor egyéni vállalkozó, Marcali

Búza Barnabás – Balatonfenyves Cocktail Terasz

CBA Élelmiszer Liberi Kft., Kaposvár

Csikós Zoltán

Csikós Zoltán, Marcali

Déghy Bt., Marcali

Dél-Balatoni Borút Egyesület

DM, Marcali

Dodo Dohány Bt., Kaposvár

Dóra Barkács, Marcali

Egyed és Társa Kft., Kaposvár

Fábián Zoltán, Marcali

Fábos László egyéni vállalkozó, Marcali

Frankó Jánosné, Marcali

Frézia Virágbolt, Marcali

Gaál Győző – Keresztúri Kertészet Kft.

Gaála Bútor, Marcali

Hajas Béla – a Marcali Hidas Frigyes Zeneiskola igazgatója

Hajdu Dorottya és családja, Somogyvár

Harmath Pincészet, Kéthely

Ható András, Marcali

Herczegné Bea – Fantázia Turi, Marcali

Horváth Attila – Kukorica Csárda, Balatonújlak

Huszár József egyéni vállalkozó, Marcali

Huszti család, Marcali

Kelemen Gáborné és Kelemen Gábor, Marcali

Kiss Kálmán, Marcali

Komlódiné Huszti Melinda, Marcali

Kottán Cukrászda, Kéthely

Kovács Fotó, Marcali

Kömüves Ernőné, Kaposvár

Krénusz Anett – ZEILLA BAG SHOP, Marcali

Kun Ilona vállalkozó, Marcali

Landa Kft., Zalaegerszeg

Landi Vivien festőművész, Marcali

Lastovics Géza vállalkozó, Marcali

Lóki Csárda, Marcali

Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Marcali FIDESZ Iroda

Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidő Központ

Marcello Pizzéria, Marcali

Massino ékszerbolt, Marcali

Mátrai Zoltán, Agrárin Kft.

Medicina Hungariqum Pálinkaház – Gadányi Albert

Meiszterics János egyéni vállalkozó, Marcali

Molnár Tamás – Méteráru-Rövidáru Szaküzlet, Marcali

Nacsa Csemege, Kaposvár

Orchidea Masszázsszalon, Marcali

Sebő Lajosné – Mystic ruhabolt Marcali

Sole-Mizo Zrt., Marcali

Somogyvári Optika, Marcali

Sooters Fotó, Marcali

Stihl Márka Kereskedés, Böhönye

Szántai Imréné – Perfecto butik Marcali

Szántó Virágbolt, Marcali

Szerafin Ági, Kaposvár

Szij-Vill Bt., Marcali

Szofi Virágműhely, Marcali

Tekla Festékbolt, Marcali

Tele-Tank – Szalay Szabolcs, Kaposvár

Tombor Jenő, Marcali

Tóth Andrea és Kardos Katalin, Kaposvár

Tóth Trans ’89 Kft., Marcali

Törpe GSM – Marcali

Transmobil Kft., Marcali

Varga Marcell, Marcali

Victoria Sportbolt, Marcali

Vigh Robin – Csillagvár Étterem

Zalakarosi Fürdő Zrt. – Varjaskéri József

ZIEHL-ABEGG Motor- és Ventillátorgyártó Kft., Marcali

Zsók József és neje, Marcali

Az idei bál teljes bevételét – a résztvevők választása alapján – ismét jótékonysági célokra ajánljuk fel, a legtöbb szavazatot kapott jelölteknek. A jelölő szelvényen összesen hét lehetőség közül lehetett egyet választani.

A Marcali Mentők Közalapítvány kapta a legtöbb szavazatot. A Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézménye játszótérének a felújítása kapott még annyi voksot, hogy a bevételre való tekintettel ezt a célt is tudjuk támogatni.

A bálon résztvevőknek köszönjük a megjelenést, hiszen a részvételükkel is támogattak egy nemes ügyet! Reméljük, hogy emlékezetes estét sikerült szerezni mindenki számára!

Köszönjük a támogatást, hiszen így mi is tudjuk valakinek a munkáját segíteni!

További képek megtekinthetők a https://www.facebook.com/marcaliipartestulet/ oldalon.

Írta: Szaka Zsolt

Fotók: Bogdán László, Kiss Kálmán, Szaka Zsolt

Marcali Polgári Bál 2020

Marcali Polgári Bál 2020

2020. január 18-án, szombaton 19 órakor a Kiss László Sportcsarnokban került megrendezésre a Marcali Polgári Bál. A nagy érdeklődésre számot tartó estély teljes bevételét jótékony célokra ajánlottuk fel, melyet a jelenlévők szavazatai alapján utólag fogunk nyilvánosságra hozni és ünnepi keretek között átadni. A jelölő szelvényen összesen 7 lehetőség közül lehetett egyet választani. Az eredményt később tesszük közzé.

A bál védnökei Móring József Attila országgyűlési képviselő és Huszti Gábor, a Somogy Megyei közgyűlés alelnöke, háziasszonya Nagy Csenge Sára volt. Az estélyt megtisztelte jelenlétével Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke.

A mulatság színvonalát Katz Zsófi, a Budapesti Operettszínház énekes-színésze, musical és karaoke magyar bajnok műsora emelte népszerű slágerekkel. Zsófi 2012 óta a „Balaton hangja”. A kezdéstől a zárásig a Retrokonok együttes szolgáltatta a zenét és gondoskodott a garantáltan jó hangulatról.

A Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület és a társszervezők nevében külön köszönet jár mindenkinek a sok támogató segítségért, amit kaptuk annak érdekében, hogy az idei évben ismét megrendezhessük a korábban évekig feledésre ítélt, azonban ma már egyre nagyobb népszerűségnek örvendő (általunk harmadszor megszervezett) Marcali Polgári Bált.

A támogatók listáját később közzétesszük.

Köszönjük, hogy hozzájárultak egy nemes ügyhöz és nem mellesleg közel 300 bálozó szórakozásához.

Legnagyobb köszönet a résztvevőknek jár, hiszen érdeklődés hiányában a rendezvény nem valósulhatott volna meg.

Külön köszönjük Huszti Gáborné (Andrea) rengeteg önzetlen munkáját!

A rendezvényt a helyi és somogyi vállalkozások mellett támogatta a Nemzeti Együttműködési Alap, a Bethlen Gábor Alapkezelő és a Miniszterelnökség.

Írta: Szaka Zsolt

Fotók: Szaka Zsolt, Kiss Kálmán