Browsed by
Month: 2023 március

Tóth Ágoston Rafael ezredes élete és katonai pályája – Ünnepi megemlékezés az Iparosházban

Tóth Ágoston Rafael ezredes élete és katonai pályája – Ünnepi megemlékezés az Iparosházban

2023. március 14-én, kedden 18.30 órakor ünnepi megemlékezés kezdődött az 1848-49 forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület székházában.

A szép számban megjelenteket Szaka Zsolt egyesületi elnök köszöntötte, majd ismertette a programot. A Himnusz elhangzása után Elek Bálint gimnáziumin tanuló elszavalta Petőfi Sándor: Nemzeti dal című versét. Majd Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke tartott ünnepi beszédet a szabadságharcról és máig ható következményeiről. Ezután Tóth Mihály ny. őrnagy tartott vetített-képes előadást Tóth Ágoston Rafael ezredes élete és katonai pályája címmel.

A Szózat elhangzása után a résztvevők kivonultak az udvari emlékműhöz, ahol elhelyezték mécseseiket az 1848-49-es szabadságharc résztvevőire emlékezve. Majd a szervezők és a támogatók nevében Huszti Gábor alelnök; Pomozi Istvánné, a MASZÉP; Szaka Zsolt, a MKH Ipartestület; továbbá Kiss Kálmán, a KÉSZ Marcali Csoport elnökei koszorúztak.

A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel Miszi Zsuzsanna, és Molnár Ágnes Anna önkormányzati képviselők.

Az emlékünnepséget a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület, a Marcali Szépasszonyok és a Fiúk Hagyományőrző Egyesületet, valamint a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Marcali Csoportja közösen szervezte. Az ünnepség a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület szervezésében, a Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

Írta: Kiss Kálmán

Fotók: Elek Bálint, Kiss Kálmán

Szentmise és gyertyagyújtás a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján Marcaliban

Szentmise és gyertyagyújtás a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján Marcaliban

2023. február 25-én, szombaton 17 órától a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban – Kiss Iván c. prépost, plébános betegsége miatt – Németh József kéthelyi plébános celebrált engesztelő szentmisét a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján.

Az istentiszteletet követően a résztvevők mécsesekkel a Hősök terén álló 1956-os emlékműhöz vonultak ki, ahol jelen sorok írója, az emléknap fontosságáról röviden beszélt. 1947-ben ugyanezen a napon hurcolták el a szovjetek Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát. Az országgyűlés 2000-ben ezt a napot a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjává nyilvánította. Ezt követően Nagy Csaba hadikrónikás szólt az egybegyűlteknek, aki a második világháború kutatójaként felidézte egyik volt riportalanyának a visszaemlékezését a felszabadító szovjet katonák rémtetteiről. Ezután a jelenlévők fejet hajtottak a hősök és áldozatok emléke előtt, majd elhelyezték mécseseiket az emlékműnél.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke; Molnár Ágnes Anna önkormányzati képviselő; Németh József kéthelyi plébános; a Marcali Római Katolikus Egyházközség részéről pedig Gelencsér Róbert, az egyházközség világi elnöke, és Király Jenő templomatya, akik szintén mécseseket gyújtottak és fejet hajtottak az áldozatok emléke előtt.

A helyi civil szervezetek részéről pedig az elnökök: Szaka Zsolt, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület; valamint Kiss Kálmán, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportja képviseletében tisztelegtek és helyezték el mécseseiket a résztvevő tagtársaikkal együtt. Tisztelet a hősöknek és az áldozatoknak!

A megemlékezést a RK. Egyházközség, a MKH. Ipartestület, valamint a KÉSZ Marcali Csoportja közösen szervezte. Az istentiszteleten Balogh Bálint kántor orgonával működött közre.

Írta: Kiss Kálmán

Fotók: Szaka Zsolt, Kiss Kálmán

Nógrádi György: Háború és (vagy) béke? – Polgári Esték Marcaliban

Nógrádi György: Háború és (vagy) béke? – Polgári Esték Marcaliban

2023. február 22-én 18 órától a „Polgári Esték Marcaliban” című rendezvénysorozat keretén belül dr. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, „Háború és (vagy) béke” címmel tartott előadást a Művelődési központban.

A médiából jól ismert és igen népszerű előadót Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke, mint házigazda köszöntötte, illetve vezette a beszélgetést. A téma a közel egy éve zajló orosz-ukrán háború és annak következményei voltak. A professzor ezen kívül beszélt még a három „globális játékos”, az USA, Oroszország és Kína szerepéről, a jelenlegi világpolitikai helyzetről, valamint az európai viszonyokról, köztük Magyarország és a V4-ek szerepéről is.

Az előadás végén több hozzászólás, kérdés is elhangzott a jelenlévők részéről, valamint külön kérésre Nógrádi György dedikálta az eddig megjelent könyveit.

A rendezvény a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület szervezésében, a Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

Írta és fotók: Kiss Kálmán