Browsed by
Kategória: Uncategorized

Tóth Ágoston Rafael ezredes élete és katonai pályája – Ünnepi megemlékezés az Iparosházban

Tóth Ágoston Rafael ezredes élete és katonai pályája – Ünnepi megemlékezés az Iparosházban

2023. március 14-én, kedden 18.30 órakor ünnepi megemlékezés kezdődött az 1848-49 forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület székházában.

A szép számban megjelenteket Szaka Zsolt egyesületi elnök köszöntötte, majd ismertette a programot. A Himnusz elhangzása után Elek Bálint gimnáziumin tanuló elszavalta Petőfi Sándor: Nemzeti dal című versét. Majd Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke tartott ünnepi beszédet a szabadságharcról és máig ható következményeiről. Ezután Tóth Mihály ny. őrnagy tartott vetített-képes előadást Tóth Ágoston Rafael ezredes élete és katonai pályája címmel.

A Szózat elhangzása után a résztvevők kivonultak az udvari emlékműhöz, ahol elhelyezték mécseseiket az 1848-49-es szabadságharc résztvevőire emlékezve. Majd a szervezők és a támogatók nevében Huszti Gábor alelnök; Pomozi Istvánné, a MASZÉP; Szaka Zsolt, a MKH Ipartestület; továbbá Kiss Kálmán, a KÉSZ Marcali Csoport elnökei koszorúztak.

A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel Miszi Zsuzsanna, és Molnár Ágnes Anna önkormányzati képviselők.

Az emlékünnepséget a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület, a Marcali Szépasszonyok és a Fiúk Hagyományőrző Egyesületet, valamint a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Marcali Csoportja közösen szervezte. Az ünnepség a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület szervezésében, a Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

Írta: Kiss Kálmán

Fotók: Elek Bálint, Kiss Kálmán

Szentmise és gyertyagyújtás a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján Marcaliban

Szentmise és gyertyagyújtás a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján Marcaliban

2023. február 25-én, szombaton 17 órától a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban – Kiss Iván c. prépost, plébános betegsége miatt – Németh József kéthelyi plébános celebrált engesztelő szentmisét a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján.

Az istentiszteletet követően a résztvevők mécsesekkel a Hősök terén álló 1956-os emlékműhöz vonultak ki, ahol jelen sorok írója, az emléknap fontosságáról röviden beszélt. 1947-ben ugyanezen a napon hurcolták el a szovjetek Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát. Az országgyűlés 2000-ben ezt a napot a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjává nyilvánította. Ezt követően Nagy Csaba hadikrónikás szólt az egybegyűlteknek, aki a második világháború kutatójaként felidézte egyik volt riportalanyának a visszaemlékezését a felszabadító szovjet katonák rémtetteiről. Ezután a jelenlévők fejet hajtottak a hősök és áldozatok emléke előtt, majd elhelyezték mécseseiket az emlékműnél.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke; Molnár Ágnes Anna önkormányzati képviselő; Németh József kéthelyi plébános; a Marcali Római Katolikus Egyházközség részéről pedig Gelencsér Róbert, az egyházközség világi elnöke, és Király Jenő templomatya, akik szintén mécseseket gyújtottak és fejet hajtottak az áldozatok emléke előtt.

A helyi civil szervezetek részéről pedig az elnökök: Szaka Zsolt, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület; valamint Kiss Kálmán, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportja képviseletében tisztelegtek és helyezték el mécseseiket a résztvevő tagtársaikkal együtt. Tisztelet a hősöknek és az áldozatoknak!

A megemlékezést a RK. Egyházközség, a MKH. Ipartestület, valamint a KÉSZ Marcali Csoportja közösen szervezte. Az istentiszteleten Balogh Bálint kántor orgonával működött közre.

Írta: Kiss Kálmán

Fotók: Szaka Zsolt, Kiss Kálmán

Nógrádi György: Háború és (vagy) béke? – Polgári Esték Marcaliban

Nógrádi György: Háború és (vagy) béke? – Polgári Esték Marcaliban

2023. február 22-én 18 órától a „Polgári Esték Marcaliban” című rendezvénysorozat keretén belül dr. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, „Háború és (vagy) béke” címmel tartott előadást a Művelődési központban.

A médiából jól ismert és igen népszerű előadót Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke, mint házigazda köszöntötte, illetve vezette a beszélgetést. A téma a közel egy éve zajló orosz-ukrán háború és annak következményei voltak. A professzor ezen kívül beszélt még a három „globális játékos”, az USA, Oroszország és Kína szerepéről, a jelenlegi világpolitikai helyzetről, valamint az európai viszonyokról, köztük Magyarország és a V4-ek szerepéről is.

Az előadás végén több hozzászólás, kérdés is elhangzott a jelenlévők részéről, valamint külön kérésre Nógrádi György dedikálta az eddig megjelent könyveit.

A rendezvény a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület szervezésében, a Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

Írta és fotók: Kiss Kálmán

„Greenwashing – A nagy átverés” címmel tartottak előadást a gimnazisták az Iparosházban

„Greenwashing – A nagy átverés” címmel tartottak előadást a gimnazisták az Iparosházban

2023. január 27-én, pénteken, 17 órakor a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület székházában, a Berzsenyi Dániel Gimnázium 10. A. osztályos tanulói „Greenwashing – A nagy átverés” címmel a Balatonról, jövőről, környezetvédelmi szemléletformáló versenyről tartottak előadást a szülőknek és az érdeklődőknek.

A Marcali berzsenyis diákok ugyanis az előző tanévben meghirdetett klíma- és környezetvédelmi versenyen „Értékmentők” névvel vettek részt, majd végül megosztott első helyen végeztek a siófoki döntőben.

Az ipartestület székházában Szaka Zsolt egyesületi elnök, valamint a tanulócsapat felkészítő tanára köszöntötte a megjelenteket, majd pedig röviden ismertette a versenyt és a témát. Bevezetőjét követően a versenyen résztvevő diákok vetített-képes előadás keretében beszámoltak arról, hogy a „Greenwashing”, azaz a „zöldre mosás, zöldre festés” keretén belül milyen törekvések vannak a világban, és tulajdonképpen ezek mit is takarnak a valóságban, miközben ismert világmárkákkal illusztrálták mondanivalójukat.

Végül a rengeteg fényképből meglepetésként levetítettek a szülőknek egy fotó-válogatást a versenyről és az azt megelőző tanulmányi kirándulásokról is a nézők és a diákok nagy örömére.

Írta és fotók: Kiss Kálmán

Gyertyagyújtás a Holokauszt Áldozatainak Nemzetközi Emléknapján

Gyertyagyújtás a Holokauszt Áldozatainak Nemzetközi Emléknapján

2023. január 27-én, pénteken 16 órakor a Széchenyi utcai emléktábláknál megemlékezéssel és mécsesek gyújtásával, valamint néma főhajtással adóztak néhányan – a második világháború során – Marcaliból elhurcolt izraelita lakosság tragédiája alkalmából, a Holokauszt Áldozatainak Nemzetközi Emléknapján.

A település egykori zsidó lakosságának történetéről Kiss Kálmán, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportjának elnöke beszélt. Felidézte, hogy a török hódoltságot követően az 1930-as évek végéig több százra nőtt az itt lakó és dolgozó zsidó lakosság száma, akik a kereskedelem, és ipar mellett, az értelmiségi rétegben is szép számmal képviseltették magukat, valamint köztiszteletben álltak. Első zsinagógájukat 1852-ben építették a mostani vasbolt helyén, míg jó ötven évvel később készült el a második templomuk, ami sajnos szintén nem volt hosszú életű, mert az 1950-es években lebontották. A helyén most a gimnázium épülete található.

Az egykori izraelita lakosok közül sokan bátran és vitézül küzdöttek az 1848-49-es szabadságharcban, majd az első világháborúban is, ahol többen tiszti rendfokozatot szereztek, továbbá rangos kitüntetéseket is kiérdemeltek. A német megszállást (1944. március 19.) követően a marcaliak sorsa is megpecsételődött, mert több mint 250 személyt 1944. május végén először a tabi és barcsi gettókba, majd pedig Auschwitz, Dachau és Mauthausen koncentrációs táboraiba, a végzetükbe szállítottak. Útközben többen öngyilkosságot is elkövettek, tudván, hogy milyen sors vár rájuk. A háború után csak 4 család és 20 egyedülálló izraelita személy tért haza, miközben az egykori munkaszolgálatosok közül is sokan meghaltak.

Marcaliban 2012-ben készültek el ezek az emléktáblák, melyeket a szomszédos – közben lebontásra került – lakóházakban élt zsidó családok emlékére állítottak, és egy nagyobb megemlékezés keretében adtak át. Azóta sajnos nagyobb megemlékezést nem tartottak…

Pár év óta is csak Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke, a Marcali és Környéke Hagyományőrző (MKH) Ipartestület, a KÉSZ Marcali Csoport, valamint újabban a Marcali Szépasszonyok és Fiúk Hagyományőrző Egyesület (MASZÉP) elnökei gyújtanak ezen a napon mécseseket az ártatlan áldozatok emlékére.

Az idei esztendőben azonban már többen is összegyűltek január 27-én. A marcali áldozatok előtt többek között Huszti Gábor alelnök; Molnár Ágnes Anna, a KDNP helyi elnöke, önkormányzati képviselő; Pomozi Istvánné, a MASZÉP; Szaka Zsolt, a MKH Ipartestület; valamint Kiss Kálmán, a KÉSZ Marcali Csoport elnöke hajtott fejet.

Írta: Kiss Kálmán

Fotók: Szaka Zsolt, Kiss Kálmán

Az Ipartestület is képviseltette magát a Pályaorientációs Napon a Gimnáziumban

Az Ipartestület is képviseltette magát a Pályaorientációs Napon a Gimnáziumban

Az alábbiakban a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium tudósítását adjuk közre a 2023. évi Pályaorientációs Napról:

„Tanulóink választhattak, hogy elutaznak a budapesti EDUCATIO Szakkiállításra, vagy az iskolában szervezett programokon vesznek részt.

Az iskolai rendezvényt Györgyné Ősz Marietta és Szaka Zsolt szervező tanár nyitotta meg.

A program első részben a meghívásunkat elfogadó partnerszervezeteink tevékenységét ismerhették meg résztvevők. Vendégeink PPT-előadások és kis videók segítségével igyekeztek felkelteni a tanulók érdeklődését – sikerrel.

Akik megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel és bemutatkozásukkal (vagy elküldték az előadásuk anyagát):

– Nikla Községi Önkormányzat

– Marcali Rendőrkapitányság: Fábos Edit r. főhadnagy – nyomozótiszt

– Honismereti és Természetvédő Közhasznú Egyesület – Honi Mesztegnyő

– Marcali Művelődési és Szabadidő Központ: Zsirai Tibor

– Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség: Tóth Róbert

– Kiwanis Női Klub Marcali: Gadányiné Lutor Mónika

– Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár: Monostori Szilveszter

– Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület: Szaka Zsolt

A következő órában a Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) képviseletében Kurucz János pályaorientációs tanácsadó tartott tájékoztatót az érettségi utáni szakmatanulás lehetőségeiről.

A ZIEHL-ABEGG Kft. egy kisfilmben mutatta be a tevékenységeit, majd Kocsis Árpád központi szerszámműhely vezető és Pap András tanműhelyvezető ismertette a duális képzésben rejlő lehetőségeket és a vállaltnál jelenleg működő képzési formákat.

Ezt követően a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól Lucza Cintia r. törzsőrmester, toborzó és a Készenléti Rendőrség (XII. Bevetési Osztály) részéről Peti Tibor r. főtörzsőrmester tartott egy videókkal alátámasztott bemutatót a rendvédelmi továbbtanulási lehetőségekről és a szakma érdekességeiről.

A Marcali Mentők Egyesülete képviseletében Mencseli Imre, az egyesület elnöke tartott rövid ismertetőt a náluk teljesíthető közösségi szolgálatos feladatokról.

Az utolsó órában az interaktív feladatok kaptak főszerepet. A Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Társasbázis közösségének animátor játékmestere, Zsirai Tibor és Borsos Bence egy külön teremben foglalkozott a tanulókkal.

Ugyanekkor lehetőség volt a mentőautó és annak az eszközeinek a megismerésére Mencseli Imre és Obál András mentőtechnikusok és Dianovics Csaba mentőápoló közreműködésével. Megnézhették tanulóink a betegmegfigyelő monitor működését, az AB-CD táskát és tartalmát. Megfigyelhették és kipróbálhatták, gyakorolhatták az újra élesztést. Sokan megismerkedtek a paraméterezéssel; így a vércukorszint, a vérnyomás és véroxigénszint mérőeszközeinek a használatával és a mért értékek jelentőségével, határértékeivel.

A Rendőrség is érdekes eszközök bemutatásával és azok kipróbálásának a lehetőségével készült. Tanulóink átélhették az ittasság és drogos befolyásoltság alatt bekövetkező változásokat az „ittas szemüveg” és a „drogos szemüveg” kipróbálásával. Felvehették magukra akár a teljes védelmi felszerelést, így voltak akik testvédő páncélban és lövedékálló mellényben, a kezükben pajzzsal kipróbálhatták, mennyire befolyásolja az öltözék a mozgásunkat és mire érdemes figyelni az eszközök használata során.

Kurucz János a SKIK képviseletében kiscsoportos beszélgetések során válaszolt az érdeklődő tanulók kérdéseire – a tőle megszokott felkészültséggel.

A ZIEHL-ABEGG KFT képviseletében Lancz Luca személyzeti szakértő Pap Gábor segítségével egy rejtvény megfejtéséért cserébe apró ajándékokkal, emléktárgyakkal kedveskedett a tanulóknak, közben a kérdéseikre válaszolva.

A program részeként tervezett hivatalos zárás egyszerű okoknál fogva elmaradt. A meghirdetett időpontban még minden vendégünknél sorba álltak a tanulók és javában zajlott még a társasjáték is. Nem szerettük volna időkorlátok közé szorítani sem a partnereinket, sem a tanulókat.

Köszönjük szépen a meghívásunkat elfogadó szervezeteknek, hogy jelenlétükkel, előadásaikkal, az interaktív programjaikkal és az apró ajándékaikkal megtiszteltek bennünket és a tanulóinkat!

Szeretnénk még sok olyan programot szervezni, amelynek a végén a gyerekek nem az órájukat lesik, hanem kérik, hogy maradhassanak még.”

Forrás/fotók:

https://www.berzsenyimarcali.hu/876-palyaorientacios-nap-a-gimnaziumban

https://www.facebook.com/berzsenyimarcali