Browsed by
Month: 2022 június

Nemzeti Összetartozás Napja Marcaliban: Trianon 102 – Megemlékezést tartottak az Iparosházban

Nemzeti Összetartozás Napja Marcaliban: Trianon 102 – Megemlékezést tartottak az Iparosházban

2022. június 4-én, szombaton a trianoni békediktátum aláírásának 102. évfordulójára emlékeztek határon innen és túl, továbbá a korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan Marcaliban is, a Nemzeti Összetartozás Napján.

A program részeként először, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) felhívására, az aláírás időpontjában, 16 óra 30 perckor, így Marcaliban, a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban is megszólaltak a harangok, emlékeztetve a magyar történelem máig egyik legnagyobb tragédiájára.

Majd ezután 18 órától, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület székháza udvarán lévő Trianon-emlékműnél megemlékezéssel és koszorúzással folytatódott a rendezvény.

A megjelentek között volt Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke, Göntérné dr. Gyirán Szilvia, a Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal vezetője, Molnár Ágnes Anna, és dr. Horváth László önkormányzati képviselők, Szaka Zsolt, az Ipartestület, Kiss Kálmán KÉSZ Marcali Csoport elnöke, továbbá az egyesületek tagjai, a Marcali Szépasszonyok és a Fiúk Hagyományőrző Egyesület képviselői, valamint a Somogy Polgáraiért kitüntetésben részesült Marcali Fény Gyermekei Katolikus Zenekar tagjai.

A Himnusz elhangzása után a vendégeket elsőként a házigazda, Szaka Zsolt elnök, a műsor főszervezője köszöntötte. Ezután Kozma Krisztián, Kazinczy-díjas versmondó Juhász Gyula: Trianon című versét szavalta el. Majd Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke beszélt a trianoni békediktátum korabeli fogadtatásáról, máig ható következményeiről, és az összetartozás fontosságáról.

Ezt követően Tóth Eszter Ágnes gimnazista tolmácsolásában elhangzott Sziklay Szeréna: Magyar hitvallás című verse is.

A program ezután koszorúzással, majd gyertyagyújtással folytatódott. Elsőként a MKH Ipartestület és a KÉSZ Marcali Csoportjának elnökei, Szaka Zsolt és Kiss Kálmán koszorúztak az emlékműnél. Majd a Marcali Szépasszonyok és a Fiúk Hagyományőrző Egyesület képviseletében Kiss Jánosné és Bíró Gyuláné. Ezután a Fidesz Marcali szervezete részéről Huszti Gábor elnök, és dr. Horváth László alelnök; valamint a KDNP Marcali alapszervezet nevében pedig Molnár Ágnes Anna elnök és Sávoly Andrea helyezte el a megemlékezés koszorúját.

Ezután Juhász Sándor tolmácsolásában felhangzott Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz című verse. Végül a jelenlévők mécseseket gyújtottak a trianoni békediktátum 102 éves évfordulója alkalmából a Nemzeti Összetartozás Napján. A program a Szózat eléneklésével zárult.

A nap zárásaként, a székházban Szita Róbert, a MKH Ipartestület tiszteletbeli elnöke hivatalosan is átadta a nagyközönségnek a „Szakmám az életem” elnevezésű rendezvénysorozat keretein belül kibővített „Raktár a múltból” című kiállítást, amely egy teljes kovácsműhellyel, cipészműhellyel, asztalos és kötélgyártó eszközökkel, szerszámokkal bővült. Szita Róbert ezen kívül felelevenítette még az újjászervezett Ipartestület rövid történetét, és körülményeit, továbbá az eddig eltelt több mint két évtized tevékenységének főbb célkitűzéseit. A program kötetlen beszélgetéssel és egy kis vendéglátással fejeződött be.

A műsort Huszti Gáborné konferálta, közreműködött a Fény Gyermekei Katolikus Zenekar hazafias énekekkel.

A trianoni megemlékezés a Nemzeti Együttműködési Alap és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg. A programot az idei esztendőben is a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület, valamint a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportja közösen szervezte.

Írta és fotók: Kiss Kálmán/MKH Ipartestület

Hősök Napján az Ipartestület az idén is koszorúzott

Hősök Napján az Ipartestület az idén is koszorúzott

2022. május 29-én, vasárnap, 9 órakor – a bizonytalan időjárás miatt – a Kulturális Korzóban tartották meg a Magyar Hősök Emlékünnepét.

A városi megemlékezésen, ahol a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület is képviseltette magát, beszédet mondott Huszár Géza ny. őrnagy, a Honvéd Nyugállományúak Klubjának elnöke. A hősök közül példaként külön kiemelte az első világháborús cs. és kir. 44. gyalogezred egyik marcali katonáját, Gelencsér Ferencet, aki 36 hónapig teljesített katonai szolgálatot a román és olasz hadszíntéren, közben meg is sebesült, valamint részt vett a piavei csatákban is. Bátyja elesett a fronton. A felszólaló megemlítette még, hogy a második világháborút követően új nevekkel bővült a hősi emlékmű névsora, sajnos sok civil áldozat is volt köztük. Hosszú ideig nem lehetett rájuk emlékezni, újból csak 1989 után. Szinte alig van olyan család, akik nem veszítettek el valakit a háborúkban. „Örök dicsőség a hősöknek!” – mondta Huszár Géza, s a Talpra magyar című versből idézve fejezte be gondolatát.

A rendezvényen közreműködött a Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdája világháborús nótákkal. A megemlékezés végén a Honvédelmi Miniszter megbízásából Mészáros Károly őrnagy a Honvédelemért Kitüntető cím III. fokozatát adta át Semenyuk Zoltán ny. törzszászlósnak.

Az ünnepség után a résztvevők átvonultak a Hősök terén lévő első világháborús emlékműhöz, ahol a koszorúk elhelyezése után mécseseket gyújtottak hősök tiszteletére. A rendezvényen az önkormányzat, az intézmények, a honvédség, a Római Katolikus Egyházközség, valamint a pártok és civil szervezetek képviselői voltak jelen. A rendezvényt megtisztelte Móring József Attila országgyűlési képviselő és Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke is, akik szintén fejet hajtottak, illetve gyújtottak gyertyát a hősök és áldozatok emléke előtt. Az egyházközség részéről Gelencsér Róbert világi elnök és Király Jenő templomatya, a MKH Ipartestület képviseletében Szaka Zsolt elnök és Forgó Ferenc egyesületi tagtárs koszorúzott.

Írta és fotók: Kiss Kálmán