Browsed by
Month: 2021 március

A hazaszeretet itthon kezdődik – díjátadó

A hazaszeretet itthon kezdődik – díjátadó

A Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület a március 15-i események 173. évfordulója alkalmából három korosztály számára alkotói pályázatot hirdetett „A hazaszeretet itthon kezdődik” címmel.

A pályázat célja az volt, hogy Marcali és településrészeinek értékeit megmutathassuk a pályázók lencséjén keresztül a külső szemlélőknek.

Rövid videókkal és fotó kollázsokkal lehetett nevezni.

A résztvevők értékes jutalomban részesültek 2021. március 26-án, és a jelenlegi szabályoknak megfelelően az átadó ünnepség mellőzésével, egyénileg vehették át a díjakat.

Marcali gazdagabb lett jó néhány, a várost népszerűsítő videóval és fényképpel. Köszönet és elismerés jár a pályázóknak azért, hogy az idejüket egy ilyen célra áldozták a rohanó világunkban!

Felnőtt, épített környezet videó kategóriában Horváth Adrienn, természeti környezet kategóriában Simon József alkotása kapta a legtöbb szavazatot.

Középiskolás, épített és természeti környezet videó kategóriában Benkő Szonja, a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulója kapta az első díjat, míg az általános iskolásoknál Sándor Réka (Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola) videója.

A felnőttek által készített fotó kollázsok közül Börczi Johanna, a középiskolások versenyében Pintér Boglárka (Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium) képei voltak a legnépszerűbbek.

A beérkezett alkotások megtekinthetők a:

Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület

Facebook oldalán.

Az értékes jutalmakat (pl.: technikai eszközöket, adathordozókat, nemzeti zászlókat, könyvcsomagokat, és vásárlási utalványokat) tudott a szervező adni minden résztvevőnek a felajánlott támogatásoknak köszönhetően.

Támogatók: Nemzeti Együttműködési Alap, Somogy Megye Önkormányzata, Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület, Marcalibike, Prágerné Magyar Gabriella, Huszti Gábor, Kiss Kálmán, Szaka Zsolt.

Írta: Szaka Zsolt

Fényképek: Kiss Kálmán

Koszorúzás az Iparosháznál

Koszorúzás az Iparosháznál

A Nemzeti Ünnep 2021-ben nem maradt el. A járványügyi helyzetre való tekintettel a megszokottól eltérően nem volt március 15. alkalmából megemlékezés az Ipartestület székházánál.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Marcali Csoportja nevében Kiss Kálmán, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület képviseletében Szaka Zsolt helyezte el a megemlékezés és a tiszteletadás koszorúját az udvaron álló emlékműnél. A hősök emlékére a tagtársak nevében is mécseseket gyújtottak.

A megemlékezés az online térben egy rendhagyó pályázattal folytatódik „A hazaszeretet itthon kezdődik” címmel. A szervezők március 18-ig várják a várost bemutató kis videókat és fotó kollázsokat.  A kiírás elérhető a https://marcaliipartestulet.hu  oldalon.

Írta. Szaka Zsolt

Fényképek: Kiss Kálmán, Kozma Krisztián

A hazaszeretet itthon kezdődik – Pályázati felhívás 2021

A hazaszeretet itthon kezdődik – Pályázati felhívás 2021

Pályázati felhívás

A Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület a március 15-i események 173. évfordulója alkalmából alkotói pályázatot hirdet

„A hazaszeretet itthon kezdődik” címmel.

A pályázat célja: Marcali és településrészeinek értékeit megmutatni a külső szemlélőknek.

Pályázati kategóriák:

1. épített környezet

2. természeti értékek

Választható technikák:

1. videó (maximum 2 perc) – akár telefonnal is elkészíthető, vagy képsorozatokból

2. fotó kollázs (saját fotókkal)

Korcsoportok:

1. általános iskolások

2. középiskolások

3. felnőttek

Díjazás:

Értékes jutalmak (pl.: technikai eszközök, adathordozók, nemzeti zászlók, könyvcsomagok, vásárlási utalványok, kisebbeknek húsvéti ajándékcsomagok és egyéb felajánlások).

Az anyagokat és a felmerülő kérdéseket a szakazsolt72@gmail.com e-mail címre várjuk.

A pályázati anyag beküldésével a résztvevő hozzájárul annak közzétételéhez.

A kísérő levélben tanulók esetén kérjük a név mellett az iskolát és az osztályt is megadni.

Beküldési határidő: 2021. március 18. 18 óra

A beérkezett alkotásokat közzétesszük a www.facebook.com/marcaliipartestulet oldalon 2021.03.18-án 20 órakor. A pályaművek név nélkül jelennek meg.

A helyezésekről az Ipartestület facebook-oldalán leadott lájkok száma dönt.

A bárhol máshol megosztott (vagy továbbosztott) alkotásra leadott szavazatokat nem tudjuk figyelembe venni.

Eredményhirdetés: 2021.03.21. 19 óra

Egyéb információ:

  • Elfogadható videó formátumok:

3g2 (mobilos videó); 3gp (mobilos videó); 3gpp (mobilos videó); asf (Windows Media-videó); avi (AVI-videó); dat (MPEG-videó); divx (DIVX-videó); dv (DV-videó); f4v (Flash-videó); flv (Flash-videó); gif (Graphics Interchange Format); m2ts (M2TS-videó); m4v (MPEG-4-videó); mkv (Matroska formátum); mod (MOD-videó); mov (QuickTime-videó); mp4 (MPEG-4-videó); mpe (MPEG-videó); mpeg (MPEG-videó); mpeg4 (MPEG-4-videó); mpg (MPEG-videó); mts (AVCHD-videó); nsv (Nullsoft-videó); ogm (Ogg médiaformátum); ogv (Ogg videoformátum); qt (QuickTime-videó); tod (TOD-videó); ts (MPEG átviteli adatfolyam); vob (DVD-videó); wmv (Windows Media-videó).

Szentmisével és gyertyagyújtással emlékeztek a kommunizmus áldozataira Marcaliban

Szentmisével és gyertyagyújtással emlékeztek a kommunizmus áldozataira Marcaliban

2021. február 26-án, pénteken 17 órától Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban engesztelő szentmisét celebrált a kommunizmus áldozataiért. Prédikációjában az egykori diktatórikus hatalomról beszélt, Mindszenty bíboros meghurcoltatásáról. Kiemelte, hogy a kommunizmus áldozatai mérhetetlen szenvedésen mentek keresztül, és a róluk való megemlékezés még mindig nincs a helyén kezelve. Ugyanis még ma is sokan próbálják elkenni, elkendőzni annak a rendszernek a valódi arcát, mondván, hogy annakidején mindenkinek volt munkája. De abba már nem gondolnak bele, hogy milyen áron… Amikor nem volt szabadság, sem vélemény, sem vallási értelemben.

Ezután saját emlékeiből idézett fel néhány gondolatot, amikor még somogyvári plébánosként a marcali parókia irodájában – éppen ott, ahol most az ő hivatala van – akarták sikertelenül beszervezni a békepapi mozgalomba. Azzal érveltek, hogy biztos nem akar örökké Vityapusztán, vagy Somogyváron maradni, misézni… Mert abban az időben a püspökök és a városi plébániák élére csak olyan „megbízható” embereket neveztek ki, akiket az állam is jóváhagyott. Aztán jött a rendszerváltozás és megváltozott minden…

Szentbeszédében említést tett a több mint 100 millió áldozatot követelő diktatúráról. Kihangsúlyozta, a keresztény emberek megbocsátanak minden bűnt, de feledni sohasem szabad. Emlékezni és emlékeztetni kell ezekről a szörnyűségekről, melyet elkövettek emberek az emberek ellen. Sajnos manapság is hallani olyan hangokat, akik nem is tudják, hogy mi is volt tulajdonképpen a kommunizmus. Az akkori rendszer legnagyobb bűne az volt, hogy nem tisztelte sem az Istent, sem az embert. A kétezer évet átélt egyházat pedig legfőbb ellenségének tekintette.

Felidézte, hogy II. János Pál pápának nagy szerepe volt a kommunizmus felbomlásában, mert ő bátran szembeszállt velük. S amikor pápává választották, akkor egyből összeült a szovjet központi pártbizottság, mert tudták, hogy ő igazán ismeri az elnyomó rendszert. A mostani magyar miniszterelnök is éppen egy lengyelországi pápalátogatás során tért meg, amikor a saját szemével látta és tapasztalta, hogy mekkora tömeg gyűlt akkor össze a Szentatya fogadására. S akkor döbbent rá, hogy a kommunista rendszer az összefogás erejével megdönthető.

Iván atya az emlékezés fontosságára hívta fel a hívek figyelmét, és a jelenlévőkkel együtt imádkozott a mártírokért, a diktatúra üldözöttjeiért, de a megbocsátás jegyében az embertelen tettek elkövetőiért is.

Az istentiszteletet követően a megjelentek – az aktuális járványügyi intézkedések betartásával – mécsesekkel a kézben vonultak át a Hősök terére, az 1956-os emlékműhöz, ahol egyenként mécsesek elhelyezésével, főhajtással rótták le kegyeletüket a mártírok emléke előtt. Az áldozatokért gyújtott gyertyát Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke; Molnár Ágnes Anna, a KDNP Marcali Csoportjának elnöke és önkormányzati képviselő; Gelencsér Róbert, az egyházközség világi elnöke; Szaka Zsolt, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület elnöke; Kiss Kálmán, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportjának elnöke; továbbá a plébánia megjelent közösségeinek tagjai, valamint a megjelent hívek is.

Írta: Kiss Kálmán

Fotók: Szaka Zsolt és Kiss Kálmán