Browsed by
Month: 2023 október

Megemlékezés az Iparosházban a nemzeti gyásznap alkalmából

Megemlékezés az Iparosházban a nemzeti gyásznap alkalmából

2023. október 8-án, vasárnap 17 órakor a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület székházában megemlékezést tartottak az aradi vértanúkról.

A megjelenteket Szaka Zsolt, ipartestületi elnök köszöntötte, majd Himnusz eléneklése után röviden beszélt az Aradi Vértanúk Emléknapjáról, a gyásznap fontosságáról, és üzenetéről. Ezután egy vetített-képes előadás keretében prózai-zenés bemutató keretében a jelenlévők megismerhették a kivégzett főtisztek és tábornokok főbb életrajzát, illetőleg elmondott utolsó szavaikat.

A program ezután a székház udvarán, az emlékműnél folytatódott, ahol a megjelentek mécseseket gyújtottak és együtt fejet hajtottak az áldozatok emléke előtt.

A rendezvényen Miszi Zsuzsanna és Molnár Ágnes Anna önkormányzati képviselők; valamint Huszár Géza ny. őrnagy, a Honvéd Nyugállományúak Klubjának elnöke; Szaka Zsolt ipartestületi és Kiss Kálmán, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportjának elnöke is lerótta kegyeletét a hősök és áldozatok előtt.

A megemlékezést a MKH Ipartestület, és a KÉSZ Marcali Csoportja közösen szervezte.

Írta és fotók: MKH Ipartestület/Kiss Kálmán

Az Ipartestület is képviseltette magát az idei Történelmi sétán, az Aradi vértanúkért

Az Ipartestület is képviseltette magát az idei Történelmi sétán, az Aradi vértanúkért

2023. október 6-án, pénteken 16 órakor kezdődött a „Történelmi séta az aradi vértanúkért”, melyet immár hetedik alkalommal szervezett meg a Honvéd Nyugállományúak Klubja.

A résztvevők most is – a korábbi hagyományoknak megfelelően – az Európa-parkban, a zenepavilon szomszédságában lévő honvéd kopjafánál gyűltek össze, ahol Huszár Géza nyugállományú őrnagy, a klub elnöke köszöntötte a jelenlévőket és beszélt a vértanúhalált halt katonák hazaszeretetéről, hazafiasságáról, valamint példaértékű életükről, amit a magyar hazáért, a nemzeti függetlenségért áldoztak fel. Katonadalokkal a Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdája működött közre. Ezután az egyesület képviselői koszorút és mécseseket helyeztek el a vértanúk emléke előtt tisztelegve. A Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület képviseletében Forgó Ferenc, egyesületi tag és Kiss Kálmán alelnök gyújtottak mécsest és főhajtás kíséretében helyezték el a kopjafánál.

Majd ezután indult el a történelmi séta a város 1848-as emlékhelyeit érintve. A menet elsőként a Noszlopy Gáspár szobrot kereste fel, ahol Huszár Géza osztotta meg gondolatait. Ezt követően a kórházparkban, a marcali születésű Tóth Ágoston Rafael honvédezredes, hadmérnök szobránál Tóth Mihály ny. őrnagy beszélt a modern magyar katonai térképészet megalapítójának életéről. Ezután a bíróság épületénél lévő Noszlopy emléktáblánál ismét Huszár Géza szónokolt és koszorúzott. Végezetül a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplom északi falán lévő emléktáblánál Kiss Kálmán történész, a MKH Ipartestület alelnöke tartott rövid előadást a marcali nemzetőrökről.

Az idei évben is sikeresen megszervezett aradi történelmi sétán – a Honvéd Nyugállományúak Klubjának tagjain és a meghívottakon kívül – a MKH Ipartestület már a harmadik alkalommal képviseltette magát. A rendezvényen Forgó Ferenc, egyesületi tag és Kiss Kálmán alelnök is tevékenyen részt vettek, illetve fejet hajtottak és mécsesek gyújtásával tisztelegtek a kivégzettek: a hősök és áldozatok emléke előtt.

Írta és fotók: Kiss Kálmán