Browsed by
Month: 2019 március

75 éve történt: Magyarország német megszállása – előadás az Iparosházban

75 éve történt: Magyarország német megszállása – előadás az Iparosházban

2019. március 19-én, kedden este 18 órától Forgó Ferenc tartott előadást a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület székházában.

Az érdeklődőket Szaka Zsolt elnök köszöntötte, majd Huszti Gáborral, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnökével és Fábos-Landi Viviennel átadták „Marcali március idusán” fotópályázat, gyermek kategória harmadik helyezettjének: Kovács Viktor Luiginónak (Mikszáth, 1. o.) az emléklapot és ajándékot, aki a március 15-ki díjátadón nem tudott részt venni.

Ezután Szaka Zsolt köszönte meg az egyesület állandó előadójának az eddigi munkáját és adott át egy felajánlott emlékérmet, amelyet az első világháború befejezésének centenáriuma alkalmából vertek. A meglepett Forgó Ferenc megköszönte a figyelmességet, majd rátért a „75 éve történt” című előadássorozat legújabb programjára, amely ezúttal Magyarország német megszállását, illetve annak előzményeit vette górcső alá. Természetesen szó esett még a nemzetközi politika és a magyar diplomácia háború alatti erőfeszítéseiről, titkos tárgyalásairól, a német reakciókról, valamint a keleti front 1943-as és 1944-es katonai eseményeiről is. Elmondta, hogy a magyar béketapogatódzásokról hamar értesülést szereztek a németek és az olasz kapituláció után Hitler azonnal elrendelte Magyarország német megszállásának előkészületeit, amely végül a Margarethe I. tervben öltött testet. Összesen 4 irányból, 4 hadtest bevonásával a Tisza vonaláig szállták meg az ország területét a német csapatok. Horthy Miklós ugyanekkor a klessheimi tárgyaláson értesült Hitler szándékáról. Az előkészítő akciók „Trójai faló vállalkozás” néven futottak, így a főváros elfoglalása viszonylag gyorsan végbement, ellenállás alig volt. Három nappal később megalakult a németbarát Sztójay-kormány, majd megkezdődtek a zsidóellenes intézkedések, végül a vidéki zsidóság deportálása.

Az előadássorozat, az előzetes tervek szerint az ősszel tovább folytatódik a 75 évvel ezelőtti katona-politikai események ismertetésével.

Írta és fotók: Kiss Kálmán

Marcali Március idusán az Ipartestületnél

Marcali Március idusán az Ipartestületnél

2019. március 15-én, 14 órától a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület székházában ünnepi megemlékezést tartottunk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 171. évfordulóján.

A megjelenteket Szaka Zsolt elnök köszöntötte és ismertette a nap programjait. Rendezvényünket megtisztelte aktív jelenlétével és közreműködésével Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke.

Ünnepi beszédében kitért Kossuth Lajos, Jókai Mór, Vasvári Pál és Petőfi Sándor szerepére. Marcali vonatkozásában Noszlopy Gáspár hősiességét méltatta. A 48-as forradalmárok és szabadságharcosok a nemzet egységére és függetlenségére törekedtek. Elődeink már akkor is tudták, csak akkor maradhatunk meg magyarnak, ha összefogunk. Akkor olyan összefogás valósult meg, amely a nem magyar családból származó önmagukat magyarnak tartó szabadságharcosok nélkül kudarcot hozott volna. Gondoljunk csak az aradi vértanúkra!

A szabadságharc akkor elbukott, de a forradalmárok példát mutattak az utánuk következő nemzedékeknek és napjaink magyarjainak is.

Most is hasonló összefogásra, elszántságra, hitre és bizalomra van szükségünk. Fennmaradásunk feltétele a keresztény hagyományaink megvédése és önrendelkezési jogunk megtartása.

Nálunk van szabadság és béke – csak az egyetértés hiányzik.

A Himnusz eléneklése után az egyesület képviseletében Fábos-Landi Vivien és Sziva László helyeztek el koszorút az udvaron álló emlékműnél.

A megjelentek már izgalommal várták a „Marcali március idusán” fotópályázat eredményhirdetését.
Szaka Zsolt elmondta, hogy a zsűrinek nehéz dolga volt a sok sokrétű alkotások válogatása során. A képek Marcaliról szólnak, és kötődnek a tavaszhoz, vagy konkrétan a Nemzeti Ünnepünkhöz.
Összességében elmondható, hogy több tehetséges amatőr fényképész is található a versenyzők között, akik a jövő ígéretes művészei lehetnek.

Végül a várva várt eredményhirdetés következett, amikor is a díjakat Huszti Gábor, Szaka Zsolt és Fábos-Landi Vivien adták át a nyerteseknek és a különdíjasoknak.

A képeket az Ipartestület székházában állították ki, melyek májusig – előzetes egyeztetés után, illetőleg az addig tervezett rendezvények alkalmával – még megtekinthetők lesznek.

Az „Marcali március idusán” című fotópályázat végeredménye:

Gyermek:

1. Szarka Liliána (Mikszáth, 6. o.)
2. Szaka Hunor (Noszlopy, 3. o.)
3. Kovács Viktor Luigino (Mikszáth, 1. o.)

Különdíj: Bojtor Nóra Lili (Mikszáth, 6. o.)

Felnőtt:

1. Vass Péter
2. Péntek Zsolt
3. Csenteiné Balogh Katalin

Különdíj:Vass Andrea

Résztvevő iskolák:

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskolája

Írta: Szaka Zsolt

Fotók: Kiss Kálmán