Iparoslegények…

Iparoslegények…

„Iparos legények a haza szolgálatában” munkacsoport.

A munkacsoport életre hívásának előzményei:

Megismerkedve a „Hadifoglyok Somogyban 1914-18”című doktori disszertációval, elindult egy folyamat.

A mű a következő ajánlással kezdődik:

„Szüleink : ………… ….,
Valamint a Don-kanyarban elesett nagybátyánk: ….. …..,
És minden ősünk emlékének,
Akik a Nagy – és Kiskunság temetőiben alusszák örök álmukat”.

Mindez a következőképpen hatott:

Apáink,
Nagyapáink,
És minden ősünk emlékének,
Akik Európa és Ázsia temetőiben alusszák örök álmukat.

Tehát apáink, nagyapáink emléke, életük alakulása, erőfeszítéseik, és ha a szükség úgy hozta az önfeláldozásuk számunkra kijelölte az utat.

Szita Róbert
Elnök MKH. Ipartesület

2008 szeptember 4-én elnökségi határozattal életre hívtuk az „Iparos legények a haza szolgálatában” munkacsoportot, az alábbi feladatok megvalósítására:

 • 1. –Összefogni a témakör iránt érdeklődöket.
 • 2. –Feltárni és a kultúrműhely által kutathatóvá tenni az irott és tárgyi emlékeket.
 • 3. –Bemutatható állapotba hozni és megőrizni azokat a fellelt technikai eszközöket, egyenruhákat és felszereléseket, amelyek alkalmasak az adott korszak bemutatására a honvédelmet illetően.

Ameddig eljutottunk:

 • 1. –„Apáink és nagyapáink emlékére” kiállítási anyag elkészítése, kiállítás megrendezése.
  • –kiállítás témaköre: pillanatképek a magyar királyi honvédségekről, felszereléséről, fegyverzetéről..
  • –a kiállítás megnyitójának időpontja: 2009
 • 2. –„A Marcali önkéntes mentőegyesület évkönyve” 1914-15-ben
  • –megjelenés időpontja 2009.
  • –témaköre: Az első világháború sebesültellátása Marcaliban
 • 3. –Kedélyállapot és ördögűzés. (Útravaló egy letűnt világ marczali örökhagyóitól.) című könyv
  • –megjelenés időpontja 2010.
  • –témaköre:
 • 4. ––„A Marczali Önkéntes Mentőegyesület évkönyve 1914-1915” (Második javított és bővített kiadás)
  • –megjelenés időpontja 2010.
  • –témaköre: Az első világháború sebesültellátása Marcaliban
 • 5. ––„Győzni vagy meghalni!” Udvari Imre kéthelyi tizedes levelei a frontról (1915-1917). című könyv
  • –megjelenés időpontja 2011.
  • –témaköre: Udvari Imre tizedes írásbeli hagyatéka az első világháborúból
 • 6. –“A Zrínyi Hadapródiskola végnapjai.” Berkes Géza főtörzsőrmester naplója (1945)
  • –megjelenés időpontja 2012.
  • –témaköre: Berkes Géza főtörzsőrmester naplója a II. világháború végéről és ahadifogságról
 • 7. –Hajszálgyökereink. Egy receptekkel, jó tanácsokkal és anekdotákkal tarkított búfelejtő
  • –megjelenés időpontja 2013.
  • –témaköre: Marcali és környéke gasztronómiája
 • 8. –Varga Imre: “19-esek voltunk, hát ki kellett bírnunk!” Varga József mesztegnyői főhadnagy első világháborús naplója
  • –megjelenés időpontja 2014.
  • –témaköre: Varga József főhadnagy harctéri naplója az első világháborúból
 •    9. –Szita Róbert: A bátorság mezsgyéi 1939-1956
  • –megjelenés időpontja 2015.
  •  –témaköre: Második világháborús és 1956-os visszaemlékezések