Browsed by
Month: 2024 március

Marcali Polgári Bál 2024

Marcali Polgári Bál 2024

2024. március 23-án, szombaton 19 órakor a Kiss László Sportcsarnokban került megrendezésre a Marcali Polgári Bál. A nagy érdeklődésre számot tartó estély teljes bevételét jótékony célokra ajánlottuk fel, melyet a jelenlévők szavazatai alapján utólag fogunk nyilvánosságra hozni és ünnepi keretek között átadni. A jelölő szelvényen összesen 10 lehetőség közül lehetett egyet választani. Az eredményt később tesszük közzé.

A bál védnöke: Móring József Attila kormánybiztos, országgyűlési képviselő, és dr. Pozsonyi Márk, az ipartestület vezetőségi tagja, polgármester-jelölt; háziasszonya Ódor Barbara volt. Az estélyt megtisztelte jelenlétével: Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke; Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei közgyűlés alelnöke; Vetési Bernadett, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója; Göntérné dr. Gyirán Szilvia, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal, Marcali Járási Hivatal hivatalvezetője; Tanicsné dr. Laklia Cecília, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal, Barcsi Járási Hivatal hivatalvezetője; Fehér Gábor alezredes, a Somogy Vármegyei Védelmi Bizottság titkára; valamit több környékbeli polgármester is.

A mulatság színvonalát Varga Miklós, Máté Péter-díjas énekes, színművész, rockzenész – mint sztárvendég – műsora emelte népszerű slágerekkel. A kezdéstől a Senior Zenekar együttes szolgáltatta a zenét és gondoskodott a garantáltan jó hangulatról.

A Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület és a társszervezők nevében külön köszönet jár mindenkinek a sok támogató segítségért, az értékes tombola felajánlásokért, amit kaptuk annak érdekében, hogy az idei évben ismét megrendezhessük a korábban évekig feledésre ítélt, és a Covid-járvány miatt szüneteltetett, de ma már egyre nagyobb népszerűségnek örvendő (általunk megszervezett) Marcali Polgári Bált.

A támogatók listáját később közzétesszük.

Köszönjük, hogy hozzájárultak egy nemes ügyhöz és nem mellesleg több, mint 350 bálozó szórakozásához.

Legnagyobb köszönet a résztvevőknek jár, hiszen érdeklődés hiányában a rendezvény nem valósulhatott volna meg.

A rendezvényt – a helyi és somogyi vállalkozások mellett – támogatta a Városi Civil Alap (VCA) és a Petőfi Kulturális Ügynökség.

Írta: Szaka Zsolt

Fotók: Bogdán László/HA3TBL, Kiss Kálmán

2024. március 15-ki megemlékezés az iparosháznál

2024. március 15-ki megemlékezés az iparosháznál

2024. március 15-én, pénteken 17 órától a Nemzeti Ünnep alkalmából, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének emléknapján idén is megemlékezést tartottak a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület székházának udvarán.

A műsorban először Szaka Zsolt elnök mondott köszöntőt, majd a Himnusz elhangzása után az ünnep fontosságát hangsúlyozta. Ezt követően a rendezvény vezérszónoka, dr. Pozsonyi Márk, vezetőségi tag, polgármester-jelölt március 15-ke jelentőségéről beszélt. Felidézte gyermekkori emlékeit az egykori „három tavasz ünnepével” kapcsolatban, és elmondta, hogy március 21-ke és április 4-ke miért nem maradtak meg az ünnepek sorában. Történelmi ismertetőt is tartott arról, hogy március 15-két miként lehetett, illetve nem lehetett megünnepelni a Rákosi- és a Kádár-féle diktatúrák idején. Mint fogalmazott azért maradt meg, mert „az elért hatás és az emberiségre az emberekre gyakorolt érzelmi töltet, azaz a nemzeti érzés” az az erő, amivel jellemezhető az 1848-49-es forradalom és szabadságharc.

A felszólaló kiemelte, hogy 1989-től újra szabadon ünnepelhető március 15-ke, de a világpolitikai helyzet és a különféle eszmerendszerek terjedése miatt ki tudja meddig még? Kifejtette, hogy a „sokszínűség”, az „egyenlőség”, és a „befogadás” jegyében a szakmaiság, a tudás, a tapasztalat helyett a megkülönböztető jegyek (pl. a bőrszín, nemi identitás, stb.) alapján vesznek fel valakit egy munkahelyre. De ez az eszmerendszer nem áll meg iskolai és vállalati szinten, hanem a globalizáció, illetve az ilyen jellegű törekvések hálózzák be világot, és Európát, ennek az egyik eszköze a migránsbetelepítés, és a sokszínű társadalomra való törekvés. Ez az eszmerendszer, hasonlóan a kommunizmushoz komoly veszélyt jelent a nyugati civilizációra. Ugyanis a megosztott társadalmak nem tudnak kiállni az érdekeikért, annak tagjai nem tartanak össze, nem segítik és támogatják egymást.

Az ilyen társadalmak csak azoknak jók, akik uralkodni akarnak az embereken, a szétforgácsolt nemzeteken, azért, hogy pénzügyi és egyéb hatalmi igényeiket kielégítsék. A cél: népek, nemzetek helyett tömegek létrehozása.”

Márton Áron mondta azt, hogy „A tömeg nem azonos a néppel. A nép saját erejéből él és cselekszik, a tömeget kívülről mozgatják.”

Pozsonyi Márk végül kihangsúlyozta, hogy: „Mi marcaliak se hagyjuk megosztani magunkat, fogjunk össze, álljunk ki az érdekeinkért és segítsük egymást, merítsünk erőt Noszlopy Gáspár és a márciusi ifjak példájából.” Ezen kívül hozzátette még, hogy: „Marcaliban sajnos a szólás szabadságát elég sajátosan értelmezik, ugyanis nem fér bele bizonyos civil szervezetek meghívása a városi rendezvényekre.”

Végezetül a felszólaló így összegezte mondandóját: „1848. március 15. örök üzenete az, hogy a magyar népet, a magyar nemzetet nem lehet sokáig elnyomni.”

Mert: „Habár fölül a gálya, S alul a víznek árja, Azért a víz az úr!” – zárta gondolatait Pozsonyi Márk.

A megemlékezésen Tóth Eszter Ágnes egyetemi hallgató elszavalta Petőfi Sándor: Nemzeti dal című versét. Közreműködött Pintér József népi citerás és Bánfi-Antal Ádám tekerőlantos 1848-as katonanótákkal.

Végül Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke; valamint a civil szervezetek részéről: Szaka Zsolt ipartestületi elnök; dr. Pozsonyi Márk polgármester-jelölt; és Horváth Zsolt László, a KÉSZ helyi csoportjának titkára koszorút helyeztek el az emlékműnél és fejet hajtottak a forradalmárok és hősök emlékére. A jelenlévők pedig mécseseket gyújtottak.

Az ünnepség a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület, és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportja közös szervezésében, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, valamint Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

Írta: Kiss Kálmán

Fotók: Harangozó Barnabás, Pozsonyi Anna, Szaka Zsolt, Kiss Kálmán

A 2024-es Berzsenyi-napon az Ipartestület alelnöke ismét előadást tartott

A 2024-es Berzsenyi-napon az Ipartestület alelnöke ismét előadást tartott

2024. március 14-én, csütörtökön rendezték meg az idei Berzsenyi-napot a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnáziumban. A megnyitó ünnepség 8 órakor az aulában kezdődött a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd pedig Kőrösi András igazgató úr köszöntőjével folytatódott. Ezután ünnepi műsort tartottak a forradalom és a szabadságharc emlékére, mely koszorúzással zárult.

Ezt követően 8.45-től 9.45-ig az iskolai diákjai különféle vetélkedőkön vehettek részt: A magyar animációs filmek, Kulturellenes Quiz, Könyvtárhasználati vetélkedő, 750 éves Marcali, Sport totó, Berzsenyi vetélkedő és Klímaséta kategóriákban.

Majd 10,40 órától változatos témájú előadások következtek a diákoknak, olyan előadókkal, akik ebben az intézményben tanultak egykor: Samuné Bogyó Hajnalka: Rajzelemzés az önismeret szolgálatában; dr. Segyevy Dániel: Az etnikai térképek szerepe az első világháborút követő határáthúzásokban; dr. Huszár Mihály: Marcali 750!; Bauer Péter: repülésbiztonsági irányítási rendszerek; dr. Mészáros Géza: Görgey Artúr, ki megelőzte a korát; és Kiss Kálmán, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület alelnöke, a plébánia irodavezetője, helytörténész: A megtorlófegyvertől a holdrakétáig címmel tartott vetített-képes beszámolót.

A záró ceremóniára 11.35-től került sor az iskola aulájában. Elsőként a vetélkedők eredményhirdetése és jutalmazása történt meg, majd pedig az Kőrösi igazgató úr beszéde következett, ami után a Szózattal fejeződött be a 2024. évi Berzsenyi-nap.

Írta: Kiss Kálmán

Fotók: Berzsenyi Dániel Gimnázium