Browsed by
Day: 2018.02.22.

Marcaliak is megnézték a Seuso-kincseket

Marcaliak is megnézték a Seuso-kincseket

 

2018. január 18-án délután Móring József Attila országgyűlési képviselő vezetésével 70 fős marcali csoport indult útnak autóbusszal, hogy a Seuso vándorkiállítást megtekintse Kaposváron. A somogyi megyeszékhelyen, a Rippl-Rónai Múzeum (Anker-ház) ad helyet annak a késő római korból (IV. századból) származó kincslelet együttesnek, amely a jelenlegi ismeretek szerint 14 db ezüstedényből és az elrejtésükhöz használt nagyméretű rézüstből áll. A kincs valószínűleg nem teljes, és a feltételezések szerint több kisebb asztali edény, evőeszköz, pohár is tartozhatott hozzá.

Az 1970-es évek közepén megtalált műkincseket kicsempészték az országból és egy angol befektetőcsoport vásárolta meg. A kincs tulajdonjogáért több ország is küzdött. A magyar állam álláspontja szerint az egykori Pannóniában rejtették el, amire a névadó tálra írt „Pelso” (a Balaton római neve) utal. Végül egy hosszú, de sikeres tárgyalássorozat következtében 2014-ben és 2017-ben a kormányzat visszaszerezte ezeket az ezüst tárgyakat. A kincslelet össztömege: 68,5 kg, ami a késő császárkorban 9,1 kg aranynak felelt meg. Ebből a mennyiségből 2040 db arany pénzérmét (soldius) verhettek, ami egy alacsonyabb rangú hivatalnok vagy egy lovas katona 226 évi jövedelme volt! (Összehasonlításképpen: abban az időben egyetlen soldius-ból 1 db katonaköpenyt, 350 liter búzát, 88 kg marhahúst vagy 109 liter bort lehetett vásárolni!) A gazdagon díszített ezüstedényeken a rómaiak görög műveltségében gyökerező képi ábrázolási hagyományai követhetők nyomon. A legfontosabb témák közül többnyire a vadászat, a lakoma és a görög mitológiai történetek láthatók ezeken az ábrákon. Ezen kívül a Seuso-tálon található egy Krisztus monogram is, ami alapján valószínűsíthető a keresztény kötődés is. A kiállítás minden szempontból lenyűgöző, egyszerűen magával ragadja a látogatót. Érdemes – lehetőség szerint – mindenkinek megnéznie.

A marcali küldöttséget ezután Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke fogadta és Huszti Gábor alelnökkel együtt látta vendégül a megyeházán. Biró Norbert a hallgatóságot köszöntötte a díszteremben. Majd bemutatta a város egyik kiemelkedő klasszicista műemlékének, az egykori vármegyeházának a történetét, amelyben jelenleg a Somogy Megyei Önkormányzat és Rippl-Rónai Múzeum egy része működik. Huszti Gábor, pedig büszkén említette meg a látogatóknak, hogy a XVIII. században Tapsonyban és 1735-1749 között Marcaliban is tartottak megyegyűléseket, melyet végül Kaposvárra helyezték át végérvényesen.

Az autóbusz költségeit Móring József Attila országgyűlési képviselő és Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke finanszírozta. A kirándulást, melyen bárki részt vehetett, a Fidesz Marcali Csoportja, valamint a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület szervezte. Köszönet érte!

 

Írta és fotók: Kiss Kálmán

75 éve történt: A 2. magyar hadsereg doni katasztrófája – megemlékezés az Iparosházban

75 éve történt: A 2. magyar hadsereg doni katasztrófája – megemlékezés az Iparosházban

2018. január 12-én, pénteken 17 órától a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület székházában megemlékezést tartottak a doni katasztrófa 75. évfordulóján. Kiss Kálmán alelnök bevezetőjét követően Pintér József népi citerás korabeli katonanótákat játszott, miközben a vetítővásznon korabeli felvételeket láthattak a jelenlévők.

 

Ezután Juhász Sándor egy, az alkalomhoz illő verset mondott el, melyet Somogyvári Gyula első világháborús verséből aktualizáltak a második világháborúra. Majd pedig Forgó Ferenc ipartestületi tag tartott részletesen összeállított vetített képes előadást a Don folyónál lezajlott tragikus eseményekről. A hallgatóságnak elmondta, hogy a magyar hadsereg a méretéhez képest jóval nagyobb frontszakaszt védett és kevés tartalékokkal rendelkezett. A sztálingrádi csata miatt ráadásul több német alakulatot is elvezényeltek onnan, így a szovjet támadás 1943. január 12-én egy meggyengített haderő ellen irányult. Bár a magyar csapatok felszereltsége megfelelt a követelményeknek, mégis a legfőbb hiányosságok a tüzérségi eszközök és az elégtelen gépesítettségben keresendők. Forgó Ferenc előadásában részletesen bemutatta a hadsereg szervezeti felépítését, de kitért a fontosabb haditechnikai eszközökre és parancsnokok bemutatására is.

A rendezvényt Pintér József citerajátéka zárta, majd Szaka Zsolt elnök bejelentette a következő programokat a hallgatóságnak. Többek között elmondta, hogy Marcaliban, a tavaly első ízben sikeresen megszervezett emléktúrát 2018-ban is megtartják majd a doni hősök és áldozatok tiszteletére. Végül az udvari emlékműnél, a Himnusz eléneklése után koszorút helyeztek el Fábos-Landi Vivien és Sziva László ipartestületi tagok, a megjelentek pedig gyertyagyújtással és főhajtással adóztak az egykori hősök és áldozatok emléke előtt.

 

Írta: Kiss Kálmán

 

Fotók: Szaka Zsolt, Kiss Kálmán

 

 

Az építkezés éve az idei Somogyban

Az építkezés éve az idei Somogyban

2018. Január 06.

 

  1. az építkezés és a fejlődés éve itt, Somogyban – hangzott el a Megyenapon, melyet Marcaliban ünnepelt szombaton a Somogy Megyei Közgyűlés. A címer- és pecséthasználati jog adományozásának 520. évfordulójára emlékezett az ünnepi közgyűlés.

A pénteki zászlófelvonással kezdődött meg Somogyország legnagyobb ünnepe, majd szombaton a Marcali Városi Kulturális Központ adott otthont az ünnepi közgyűlésnek. A házigazda város polgármestere, dr. Sütő László és a térség országgyűlési képviselője, Móring József Attila rövid köszöntője után Biró Norbert ünnepi beszédében a címer- és pecséthasználati jog adományozásával kapcsolatban kiemelte: „Büszkeség és felelősség. A megyei önkormányzat mai vezetői számára – így számomra is – elsősorban ezt jelenti a ránk bízott, természeti, történelmi és kulturális kincsekben gazdag Somogyország. Hűnek és méltónak kell maradnunk az előttünk járók által teremtett értékekhez, örökségünkhöz, ugyanakkor bátor helytállásunkkal a jövőt kell építeni. Somogyországot ezek az erények tették naggyá, II. Ulászló 520 évvel ezelőtt ezért adományozott – a vármegyék közül elsőként – Somogynak címert és pecséthasználati jogot.

A megyei közgyűlés elnöke a vendéglátó város méltatása során kiemelte: „közel 2,6 milliárd forintnyi területfejlesztési forrást fordíthat Marcali többek között új munkahelyek létrehozására, iparterület fejlesztésére, a központi konyha és óvoda korszerűsítésére, a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola épületenergetikai felújítására, a Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációjára és zöld város kialakítására. S előrébb léphetnek a turizmus terén is, ugyanis hamarosan kerékpárosok lephetik el a várost, akik nemsokára egészen Mesztegnyőig gond nélkül eljuthatnak Balatonmáriáról egy új kerékpárúton. Ezzel pedig nemcsak Marcali, hanem parttól távol eső településeket is bekapcsolódhatnak a turizmus vérkeringésébe. Mindezt egybevetve, a megvalósuló fejlesztések és a Balaton közelsége egyaránt sikeres Marcali képét vetítik előre. ”

A Szent László emlékév méltó lezárásaként megemlítette: „Szent László kemény kézzel szilárdította meg a legyengült államot, megvédte az országot és biztosította a független magyar állami létet. Büszkén vállaljuk örökségét.”

 

2018-ban Mátyás király emlékévet hirdetett a nemzetpolitikai államtitkárság. Ezzel kapcsolatban a megyei közgyűlés elnöke kiemelte: „Annak a királynak emlékévébe léptünk, aki birodalma védelmét, annak felemelkedését az összefogásra alapozta. Aki felismerte, hogy a közép-európai népeket összefogva, az oszmán birodalom terjeszkedését megállítva meg kell védeni határainkat, s vele a keresztény civilizációt. Aki szigorú, de igazságos királyként vonult be a történelembe, s akinek halála után összefogtak a somogyiak az új uralkodóért. Akinek példája ma is elevenen él mindannyiunkban.”

A jövőbeli feladatok végrehajtásával kapcsolatban Biró Norbert elmondta: „Az ünnepi megyenapon ismét együttműködésre, közös munkára hívom Önöket. Az építkezés nehéz köveit ugyanis csak közös erővel tudjuk letenni. Most rajtunk, a mi nemzedékünkön a sor. Minket talált meg a történelmi kihívás, amelyre lelkiismeretes és határozott választ kell adnunk személyesen és közösen is, hiszen 2018. az építkezés és a fejlődés éve itt, Somogyban. Területfejlesztési feladatunk mára igazán látványossá vált. Elkezdődtek a beruházások, van, ahol már át is adtuk az első megvalósult TOP-os pályázatokat. Zajlanak a közbeszerzések, munkagépek zaja veri fel békés településeinket. Arra kérek minden somogyi polgárt, legyen türelmes az esetleges útlezárások, a gépek okozta kellemetlenségek miatt, hiszen mindez azt a célt szolgálja, hogy előrébb lépjünk, hogy élhetőbbé váljon környezetünk.”

 

A nap díszvendége, dr. Simicskó István köszöntőjében Somogy katonamúltját és jelenét méltatta, majd kiemelte: az emberi értékeket meg kell becsülni, s a közösség szolgálatával tudunk csak előrébb lépni. Keresztény értékeink hangsúlyozása mellett megjegyezte, nem erre számítottunk a 21. században, nem arra, ami jelenleg Európában zajlik. A nyugati civilizáció lelki válságban van. Tiszta lélekkel, ha a szív és a lélek harmóniában van, csak akkor lehet építkezni, jót cselekedni. Az értelem és érzelem valamint a keresztény hit köti össze az embereket. A karácsonyi bölcső az önzetlen szeretet jelképe, ez adhat erőt a keresztény civilizációnak. Magyarországnak van hite, azon dolgozunk, hogy Magyarország megmaradhasson magyarnak. Ahogy Somogy példát mutatott 1490 után, úgy kell ma Magyarországnak is példát mutatnia.

 

Az ünnepi beszédeket követően került sor az elismerő címek átadására. A Somogy Megyei Közgyűlés azon személyek és kollektívák elismerésére, akik kiemelkedő tevékenységükkel a megye fejlődését szolgálták, illetve munkájukkal kimagasló érdemeket szereztek, elismeréseket alapított.

 

A megye legmagasabb elismeréseként „Pro Comitatu Somogy” Kitüntető Díjat és megyecímerrel díszített aranygyűrűt vehetett át dr. Gara István nagyatádi gyógyszerész.

 

Somogy Polgáraiért Díjban részesült Bartha Béla siófoki református lelkész, Bujdosó Ferenc Aurél borász, a nagyatádi Büttner és Társai Szerszámelemgyártó és Kereskedelmi Kft. Kollektívája, dr. Graffits Éva, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház osztályvezető főorvosa, dr. Huszárné dr. Bodor Tünde, a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának egykori vezetője (posztumusz), Keresztes Mária, a Szentbalázsi Körzeti Általános Iskola pedagógusa, volt igazgatója, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület, Nagy Erika, a Nagybajomi Kulturális Igazgatás intézményvezetője, Peitlerné Takács Éva, a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója és Sárdi Árpád, a Somogy Megyei Közgyűlés volt főállású alelnöke.

 

Somogy Megye Közgyűlése „(Fő)Jegyző Emeritus” Címet adományozott dr. Vörös Tamásnak, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal volt megyei főjegyzőjének.

 

Az ünnepi közgyűlést Kozma Krisztián szavalata valamint a Somogy Polgáraiért-díjas, Hajas Béla karnagy vezette Balaton M&K Fúvószenekar és a szintén Somogy Polgáraiért-díjas Calypso Kórus előadása színesítette.

 

A rendezvény a Kulturális Korzóban folytatódott, ahol Biró Norbert, a Somogy megyei Közgyűlés elnöke Elismerő oklevelet adott át Virág Jánosnak, a Tavi Televízió főszerkesztőjének, a Balasport Produkció vezetőjének a somogyi sportélet népszerűsítéséért végzett 20 éves értékteremtő munkájáért.

 

A „Pro Comitatu Somogy” díjas dr. Gara István pohárköszöntőjét követően fogadás zárta a ünnepségsorozat szombati napját.

 

Források:

http://www.som-onkorm.hu/hirek/az-epitkezes-eve-az-idei-somogyban-95.html

http://tavitv.hu/2018/01/06/az-epitkezes-eve-az-idei-somogyban/

Fotók: Bognár József és Kiss Kálmán