Browsed by
Nap: 2021.09.11.

A MAGYAR KÉZMŰVESSÉGÉRT DÍJ ARANY FOKOZATÚ KITÜNTETÉSÉBEN RÉSZESÜLT GAÁL OTTÓ SZOBAFESTŐ-MÁZOLÓ-TAPÉTÁZÓ MESTER

A MAGYAR KÉZMŰVESSÉGÉRT DÍJ ARANY FOKOZATÚ KITÜNTETÉSÉBEN RÉSZESÜLT GAÁL OTTÓ SZOBAFESTŐ-MÁZOLÓ-TAPÉTÁZÓ MESTER

A Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület a Magyar Kézművességért Díj Arany fokozatú kitüntetésre terjesztette fel Gaál Ottó szobafestő-mázoló-tapétázó mestert.

Gaál Ottó 1968-ban szerzett szobafestő-mázoló-tapétázó szakmunkás bizonyítványt, 1979 júliusától önálló kisiparosként tevékenykedett, 1981-ben Kaposváron sikeres mestervizsgát tett. Több mint négy évtizeden keresztül tisztességgel, becsülettel végezte szakmai tevékenységét, a megrendelői megelégedettsége mellett. Munkáját alaposság, pontosság, megbízhatóság jellemezte. Szakmai munkássága során hosszú időn keresztül vállalta tanulók tartását, megismertette velük a festés-mázolás alapjait, a szakmai fogásokat. Voltak olyan tanítványai, akik több éven keresztül mellette maradtak, együtt dolgoztak vele.

A kitüntetés átadására az IPOSZ XXXVIII. Közgyűlésén Németh László, az IPOSZ elnöke adta át.

Fotó: Juhász Melinda

Forrás: http://www.iposz.hu/aktualis-hireink/a-magyar-kezmuvessegert-dij-arany-fokozatu-kitunteteseben-reszesult-gaal-otto-szobafesto-mazolo-tapetazo-mester

Marcali Város Alkotói Díjában részesült a MKH. Ipartestület alelnöke

Marcali Város Alkotói Díjában részesült a MKH. Ipartestület alelnöke

2021. szeptember 2-án, csütörtökön 14 órától Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének ünnepi ülésén, a Kulturális Központban adták át a 2019. évi sport díjakat és a 2020. évi városi kitüntetéseket. A vírushelyzet miatt elhalasztott átadó ünnepséget az érvényben lévő rendelkezések értelmében szűk körben tartották meg.

Az ünnepi műsort Kristoph Pavel zongoraművész zenei darabjai nyitották meg, majd dr. Sütő László polgármester köszöntötte a megjelenteket és emlékezett meg a koronavírus járvány áldozatairól, köztük a marcaliakról is.

Az átadó ünnepségen Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helytörténeti kutatómunkája, valamint Marcali közösségi és egyházi életében végzett tevékenysége elismeréseként Kiss Kálmán helytörténésznek, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület alelnökének Marcali Város Alkotói Díját adományozta.

Továbbá a város gazdasági életében végzett munkája és támogató tevékenysége elismeréseként a Novomar Kereskedelmi Kft. részére az Év Vállalkozása Díjat adományozta. Marcali közösségi életében végzett tevékenysége és kimagasló múzeumpedagógiai munkája elismeréseként: Samuné Bogyó Hajnalkát, Marcali Város Alkotói Díjában; Marcali fejlődését elősegítő tevékenysége és a város egészségügyi életében végzett munkája elismeréseként Dr. Máté Andrást, Marcali Város Alkotói Díjában; továbbá Marcali közösségi életében végzett tevékenysége elismeréseként és több évtizedes közéleti tevékenysége magas szintű végzéséért Bácsics Jánost, Marcali Városért; a város oktatási és sport életében végzett munkája, valamint több évtizedes közéleti tevékenysége magas szintű végzéséért Kis-Dörnyei Lászlót, Marcali Városért kitüntetésben részesítette.

Marcali Város Önkormányzata a város sportéletének fejlesztése érdekében végzett 2019. évi munkája elismeréseként: Pálfi Pétert, az „Év Utánpótlás Sportolója” Díjban; a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola II. korcsoportos fiú mezeifutó csapatát, az „Év Sportcsapata” Díjban; Mihalics Zoltánt, pedig az „Év Sportolója” Díjban részesítette.

Az ünnepi testületi ülés végén a Művelődési Ház főbejárata mellett elhelyezték az idei díjazottak tábláit. Majd a fogadáson pohárköszöntőt mondott Bereczk Balázs alpolgármester.

Írta és fotó: MKH. Ipartestület

Az elhangzott laudáció szövege:

Kiss Kálmán történelem iránti érdeklődése már gyerekkorában megmutatkozott.

Dr. Gál József igazgató inspirálására már fiatalon bekapcsolódott az akkori Helytörténeti Múzeum munkájába, folyamatosan mélyítette ismereteit a történelem és a haditechnika-történet területén.

2002-ben történelem tanár szakos tanári, majd 2004-ben bölcsész diplomát szerzett.

2007-ben belépett a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Marcali Csoportjába, melynek 2020 óta elnöke.

2008-tól bekapcsolódott a Kaposvári Egyházmegyei Karitász és egyidejűleg a Marcali Karitász Csoport munkájába is.

2009-ben csatlakozott a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestülethez, aminek 2011 óta alelnöke.

Marcali város helytörténet-kutatásának egyik meghatározó szereplője. 2002 óta több mint 10 könyvben szerzőként működött közre. 2011-től számos kötet elkészítésében és szerkesztésében vett részt.

2019-ben a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület „A bátorság mezsgyéi 1939-1989.” című kiadványának főszerkesztője volt, és H. Rádics Márta helytörténeti kutató mellett társszerzője volt a „Rögös úton a csillagokig. Marcali központi temetőjének üzenete” című kiadványnak.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helytörténeti kutatómunkája, valamint Marcali közösségi és egyházi életében végzett tevékenysége elismeréseként Kiss Kálmánt Marcali Város Alkotói Díjában részesíti.