Marcali Város Alkotói Díjában részesült a MKH. Ipartestület alelnöke

Marcali Város Alkotói Díjában részesült a MKH. Ipartestület alelnöke

2021. szeptember 2-án, csütörtökön 14 órától Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének ünnepi ülésén, a Kulturális Központban adták át a 2019. évi sport díjakat és a 2020. évi városi kitüntetéseket. A vírushelyzet miatt elhalasztott átadó ünnepséget az érvényben lévő rendelkezések értelmében szűk körben tartották meg.

Az ünnepi műsort Kristoph Pavel zongoraművész zenei darabjai nyitották meg, majd dr. Sütő László polgármester köszöntötte a megjelenteket és emlékezett meg a koronavírus járvány áldozatairól, köztük a marcaliakról is.

Az átadó ünnepségen Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helytörténeti kutatómunkája, valamint Marcali közösségi és egyházi életében végzett tevékenysége elismeréseként Kiss Kálmán helytörténésznek, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület alelnökének Marcali Város Alkotói Díját adományozta.

Továbbá a város gazdasági életében végzett munkája és támogató tevékenysége elismeréseként a Novomar Kereskedelmi Kft. részére az Év Vállalkozása Díjat adományozta. Marcali közösségi életében végzett tevékenysége és kimagasló múzeumpedagógiai munkája elismeréseként: Samuné Bogyó Hajnalkát, Marcali Város Alkotói Díjában; Marcali fejlődését elősegítő tevékenysége és a város egészségügyi életében végzett munkája elismeréseként Dr. Máté Andrást, Marcali Város Alkotói Díjában; továbbá Marcali közösségi életében végzett tevékenysége elismeréseként és több évtizedes közéleti tevékenysége magas szintű végzéséért Bácsics Jánost, Marcali Városért; a város oktatási és sport életében végzett munkája, valamint több évtizedes közéleti tevékenysége magas szintű végzéséért Kis-Dörnyei Lászlót, Marcali Városért kitüntetésben részesítette.

Marcali Város Önkormányzata a város sportéletének fejlesztése érdekében végzett 2019. évi munkája elismeréseként: Pálfi Pétert, az „Év Utánpótlás Sportolója” Díjban; a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola II. korcsoportos fiú mezeifutó csapatát, az „Év Sportcsapata” Díjban; Mihalics Zoltánt, pedig az „Év Sportolója” Díjban részesítette.

Az ünnepi testületi ülés végén a Művelődési Ház főbejárata mellett elhelyezték az idei díjazottak tábláit. Majd a fogadáson pohárköszöntőt mondott Bereczk Balázs alpolgármester.

Írta és fotó: MKH. Ipartestület

Az elhangzott laudáció szövege:

Kiss Kálmán történelem iránti érdeklődése már gyerekkorában megmutatkozott.

Dr. Gál József igazgató inspirálására már fiatalon bekapcsolódott az akkori Helytörténeti Múzeum munkájába, folyamatosan mélyítette ismereteit a történelem és a haditechnika-történet területén.

2002-ben történelem tanár szakos tanári, majd 2004-ben bölcsész diplomát szerzett.

2007-ben belépett a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Marcali Csoportjába, melynek 2020 óta elnöke.

2008-tól bekapcsolódott a Kaposvári Egyházmegyei Karitász és egyidejűleg a Marcali Karitász Csoport munkájába is.

2009-ben csatlakozott a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestülethez, aminek 2011 óta alelnöke.

Marcali város helytörténet-kutatásának egyik meghatározó szereplője. 2002 óta több mint 10 könyvben szerzőként működött közre. 2011-től számos kötet elkészítésében és szerkesztésében vett részt.

2019-ben a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület „A bátorság mezsgyéi 1939-1989.” című kiadványának főszerkesztője volt, és H. Rádics Márta helytörténeti kutató mellett társszerzője volt a „Rögös úton a csillagokig. Marcali központi temetőjének üzenete” című kiadványnak.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helytörténeti kutatómunkája, valamint Marcali közösségi és egyházi életében végzett tevékenysége elismeréseként Kiss Kálmánt Marcali Város Alkotói Díjában részesíti.

Az államalapításra emlékeztek Szent István ünnepén Marcaliban, az Iparos házban

Az államalapításra emlékeztek Szent István ünnepén Marcaliban, az Iparos házban

2021. augusztus 20-án, pénteken 17 órakor a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület székházának udvarán emlékeztek az államalapításra, Szent István ünnepén és megáldották az új kenyeret.

A rendezvényen köszöntőt mondott Szaka Zsolt, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület elnöke. Ezt követően Kozma Krisztián, Kazinczy-díjas versmondó elszavalta Tűz Tamás: Szent István király című versét. Majd Juhász Sándor pedig Horváth Piroska: Új kenyér köszöntő… című költeményét mondta el. Galambos Ferenc mesztegnyői plébános ezután megáldotta az új kenyereket, melyeket a Marcali Szépasszonyok és a Fiúk Hagyományőrző Egyesület (MASZÉP) tagjai sütöttek erre az alkalomra, illetve Móring József Attila országgyűlési képviselő pedig megszegett. Ünnepi beszédet Móring József Attila mondott, aki a Szent Istváni örökség megőrzését hangsúlyozta, amit éppen napjaink migrációs folyamatai erősen fenyegetnek.

A megemlékezést megtisztelte jelenlétével Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke; Molnár Ágnes Anna, és Prágerné Magyar Gabriella önkormányzati képviselő asszonyok; valamint megjelent több civil szervezet vezetője és tagjaik. Közreműködött a Fény Gyermekei Zenekar Katolikus Ifjúsági Zenekar. A műsort Huszti Gáborné Andrea konferálta. A hangosításról LJ Juszti gondoskodott.

Írta és fotók: MKH Ipartestület

Szent István szerepe és jelentősége a magyarság megmaradásában – Dr. Papp Lajos szívsebész-professzor előadása Marcaliban

Szent István szerepe és jelentősége a magyarság megmaradásában – Dr. Papp Lajos szívsebész-professzor előadása Marcaliban

2021. augusztus 16-án, hétfőn 18 órától dr. Papp Lajos szívsebész professzor tartott előadást Szent István szerepe és jelentősége a magyarság megmaradásában címmel a Művelődési ház nagytermében.

Az est házigazdája Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke volt, aki köszöntőjében és bevezetőjében a közelgő államalapítás ünnepét, a Szent István napot méltatta, valamint beszélt a szívsebész Somogy megyei kötődéseiről, illetve arról, hogy Papp Lajos már többször is tartott nagysikerű előadást városunkban.

Majd ezt követően a Széchenyi-díjas professzor vette át a szót, aki a történelmi előzményeket, eseményeket elevenítette fel, miközben korabeli források és szerzők, krónikások fennmaradt leírásinak elemzésével cáfolta azokat a tévtanokat, melyek sajnálatos módon még ma is a történelemtudományban szerepelnek. Ilyen volt például a magyar honfoglalás évfordulója is, amely azért csúszott el egy évet – több mint száz évvel ezelőtt – a millennium idején, mert a tervezett nagyszabású építkezések addigra nem fejeződtek be, s lett végül 895-ből 896. Az előadásában a hunok, magyarok, a kalandozások, a Római Birodalom, az egyházszakadás, továbbá Attila, Szent István és Koppány személye és szerepe is szóba került. Ezen kívül rávilágított az ún. „kitalált középkor” elméletre is. Továbbá beszélt a magyarok hadviseléséről, a 907-es győztes pozsonyi csata jelentőségéről.

Papp Lajos a középkori forrásokra hivatkozva elmondta, hogy a tévhittel ellentétben a magyarok krisztushívők és nem pogányok voltak. Szent István rendeletei pedig a nemzeti összetartozást, a keresztény hitet erősítették például a templomépítések (10 falu építsen egy templomot, ahol vasárnaponként mindenkinek kötelező volt a szentmisén való részvétel), vagy a szentföldi zarándokszállások létrehozásával (a vezeklő főurak itt tértek meg igazán, és lettek a vallás elkötelezett hirdetői, képviselői).

Az előadás végén a professzor úr eddig megjelent könyveiből vásárolni is lehetett, illetve dedikálásra is lehetőség adódott.

A rendezvényt a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület és annak elnöke, Szaka Zsolt szervezte. A támogatók a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA), a Miniszterelnökség, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt voltak.

Az Államalapítás és Szent István nap alkalmából rendezett ünnepségsorozat következő programja augusztus 20-án, pénteken 17 órakor kezdődik az Iparosháznál, melyre a szervezők minden érdeklődőt hívnak és várnak.

Írta és fotók: Kiss Kálmán

Burgonyás ételek fesztiválja Marcaliban

Burgonyás ételek fesztiválja Marcaliban

2021. július 31-én, szombaton délután első alkalommal szervezték meg Marcaliban, az Ipartestület székházának udvarán a Burgonyás ételek fesztiválját. A rendezvényt a Marcali Szépasszonyok és a Fiúk Hagyományőrző Egyesület (MASZÉP) hagyományteremtő szándékkal indította el, és reményeik szerint lesz folytatása a jövőben is. Így kívánják népszerűsíteni és megismertetni a somogyi ételeket, ezen belül is a burgonyából készült finom és változatos ennivalókat, amiket elődeink is előszeretettel fogyasztottak.

A programkezdés előtti záporeső talán többeket elbizonytalanított, ám a délutáni jó időben azért lassanként előmerészkedtek az emberek, hogy megkóstolhassák az olyan házi készítésű remekműveket, mint például: a burgonyás lángost, a különféle pogácsákat, a dödöllét (gánica), vagy a tócsnit (lapcsánka). S aki elment a rendezvényre, az garantáltan nem is csalódott, ráadásul a szervezők még egyéb ételekkel és italokkal is kínálták a jelenlévőket.

A rendezvény része volt a főzőverseny is, melyhez a vállalkozó kedvű csapatok már időben megkezdték a munkát. Közben a megnyitón Prágerné Magyar Gabriella, önkormányzati képviselő asszony konferált és ismertette a somogyi burgonya történetét. Külön kiemelte, kevesen tudják, hogy megyénk az egyik burgonyafajtának például nevet is adott, jelesül a „Somogyi Kiflinek”. Ezután felszólalt Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke, aki támogatásáról biztosította az egyesület kezdeményezését és közösségteremtő munkáját. Majd Pomozi Istvánné, a MASZÉP elnöke, a fesztivál főszervezője elmondta, hogy új hagyományt szeretnének teremteni a gasztronómia, a somogyi ételek, ezen belül is a burgonyás ételek széles körű megismertetésére. A rendezvényre Móring József Attila országgyűlési képviselő is ellátogatott, aki beszédében az elismerésének adott hangot és vidám hangulatú délutánt kívánt a jelenlévőknek.

A fesztiválra látogatók zenei hangulatáért és a hangosításért LJ Juszti felelt. Az esti műsor sztárvendége pedig, az ismert operett-musical színész, Palotás Ágnes volt, aki a „Cintányéros cudar világ” című operett-műsorával szórakoztatta a közönséget.

A kísérőprogramok részeként, egy kiállítás keretében, a szervezők bemutatták a burgonyatermesztéshez szükséges különféle mezőgazdasági eszközöket (pl. ekét, boronát, sorszélesség jelölőt stb.), amiket a mai fiatalok már csak hírből, vagy múzeumból, esetleg könyvekből, illetve filmekből ismerhetnek. A kisebb gyermekeknek pedig külön kézműves foglalkozásokat is tartottak, de arcfestésre is volt lehetőség.

A főzőcsapatoknak külön előírás volt, hogy elsősorban krumpli alapanyagokból, helyben elkészített étkekkel lehetett indulni a versenyen. A háromfős zsűri igen nehéz helyzetben volt az értékelésnél, mert mint utólag kiderült, csak néhány pont döntött a helyezettek között. A zsűri elnöke, Horváth Zoltán, badacsonytördemici polgármester elmondta, hogy lényegében minden étellel elégedett volt. Ezt a kijelentést Horváth István, badacsonytördemici alpolgármester és Szaka Zsolt, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület elnöke is megerősítette, miután végigkóstolták az ételeket. Végül a dobogó legfelső fokát Nikla Község Önkormányzata szerezte meg. A második helyezett a Somogysámsoni Polgárőr Egyesület lett, míg harmadik helyre a hazai csapatot képviselő, MASZÉP Fiúk étele találtatott érdemesnek. Ezen kívül a sámsoni polgárőrök még egy különdíjat is elhoztak a különleges krumplis linzerükért. A marcali Hanzel Györgyné Valika pedig egy kis ajándékot kapott a tepertős-krumplis pogácsájáért.

A Burgonyás ételek fesztiváljának megrendezését a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, Biró Norbert és alelnöke, Huszti Gábor is támogatta. Rajtuk kívül Kelevíz Önkormányzata részéről, Balatincz Krisztina; Badacsonytördemicből pedig Horváth Zoltán polgármester és Horváth István alpolgármester nyújtottak további támogatást. A MASZÉP tagjain kívül a szervezésben Szaka Zsolt, az MKH Ipartestület elnöke önzetlenül is segített. A sátrak összeállításában és berendezésében a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulói közül néhány diák, pedig az iskolai közösségi szolgálat keretében segítették a rendezvény sikeres lebonyolítását.

Írta és fotók: Kiss Kálmán

V. Polgári Piknik és Ezermester Találkozó, Helyi Termék és Termelői Fesztivál

V. Polgári Piknik és Ezermester Találkozó, Helyi Termék és Termelői Fesztivál

2021. július 25-én, szombaton a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület által ötödik alkalommal szervezték meg a Polgári Piknik és Ezermester Találkozót, melyet az idén Helyi Termék és Termelői Fesztivállal is kiegészítettek.

A helyszín ezúttal a korábbi alakuló-tér helyett ezúttal a Kossuth Lajos utcai kamionparkoló volt, mivel az önkormányzat nem adott engedélyt erre a belvárosi füves területre. A rendezvényre számos környékbeli önkormányzat elküldte főzőcsapatait, akik emellett lehetőséget is kaptak a termékeik bemutatására.

A megnyitón köszöntőt mondott Szaka Zsolt, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület elnöke; Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke; valamint Móring József Attila országgyűlési képviselő, a rendezvény fővédnöke.

A főzőversenyben szereplő csapatok helyben készített ételekkel versenyezhettek a zsűri „kegyeiért”. Az Ipartestület színeiben – az előző évekhez hasonlóan – Forgó Ferenc és Pozsgai Károly tagtársak készítették a vadpörköltet, melyet nemcsak a jelenlévő tagságnak, hanem a veterán járművek képviselőinek is főztek. Bár díjat nem nyertek mégis elégedettek voltak versenyzőink a végeredménnyel, mivel hamar elfogyott az ételük. A délutáni eredményhirdetésen Balatincz Krisztina, kelevízi polgármester asszony vezetésével a védnökök és szervezők képviselői, köztük Biró Norbert, Móring József Attila, Huszti Gábor alelnök és Szaka Zsolt adták át a nyereményeket. Továbbá Móring József Attila országgyűlési képviselő hivatalosan itt jelentette be először azt a hírt, hogy sikerült egy frekvenciát nyerni egy Marcali és környékén működő rádióra, amely szeptember 1-én kezdi meg sugárzását. Ugyancsak ezen a napon díjazták az ipartestület által meghirdetett „A mi virágos kertünk” című videó-pályázat győzteseit is.

A rendezvénysátorban lévő színpadon Niklai János marcali operett és táncdalénekes, a Baglas Néptánc Egyesület, a Marcali 3 Tenor, Julianus, a Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület, Baranyi Lia énekesnő és a sztárvendég Rony szórakoztatta a közönséget. A hangosításról LJ Juszti gondoskodott. A műsort Huszti Gáborné Andrea konferálta. A kísérőprogramokban ezermester találkozó, veterán járművek, települések bemutatkozása, városi kisvasút (Dottó) helyi értékek, termelői piac, kirakodóvásár, rendőrségi, valamint egészségügyi szűrés várta a résztvevőket. A gyermekeket ugrálóvárral, játszóházzal és arcfestéssel várták a szervezők, közreműködők.

Az V. Polgári Piknik és Ezermester Találkozó, Helyi Termék és Termelői Fesztivál megrendezését a Nemzeti Együttműködési Alap, a Somogy Megyei Önkormányzat, valamint számos magánszemély és vállalkozó is támogatta.

Írta és fotók: Kiss Kálmán

Magyarország hadba lépése. A gyorshadtest hadműveletei Ukrajnában – előadás az Iparosházban

Magyarország hadba lépése. A gyorshadtest hadműveletei Ukrajnában – előadás az Iparosházban

2021. június 25-én, pénteken 17.30 órától a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület székházában, a hadtörténelmi előadás-sorozat legújabb részeként, a 80 évvel ezelőtt lezajlott magyar hadba lépést és a gyorshadtest ukrajnai hadműveleteit mutatta be Forgó Ferenc, aki egy rendkívül részletesen összeállított vetített-képes előadást tartott a megjelentek számára.

A hallgatóságot Kiss Kálmán, az Ipartestület alelnöke köszöntötte, majd rövid bevezetőjében bemutatta az előadót és a téma főbb pontjait. Ezután átadta a szót Forgó Ferencnek, aki elsőként a hadbelépés előzményeit elevenítette fel egészen a trianoni békediktátumig visszanyúlva, majd a bledi egyezmény, illetve a Győri-program ismertetésén keresztül vezette le, hogy Magyarország – a lehetőségeihez képest – csak későn kezdte el a fegyverkezést. Jóllehet a német Barbarossa terv kidolgozásakor a németek még nem számoltak a magyar haderővel, ám a máig tisztázatlan 1941. június 26-ki kassai bombázás már elég indokot szolgáltatott arra, hogy hazánk bekapcsolódjon a szovjetek elleni támadásba. Bárdossy László miniszterelnök gyorsan be is jelentette a hadiállapot beálltát Magyarország és a Szovjetunió között. A német-román támadás még június 22-én indult meg nagy erőkkel.

Forgó Ferenc ezt követően részletesen ismertette gyorshadtest megalakulását, szervezeti felépítését és addigi alkalmazását. Az 1940 tavaszán létrehozott, hazai viszonylatban gyorsan mozgó seregtest alárendeltségébe kezdetben az 1. és 2. lovasdandár, illetve az 1. és 2. gépkocsizó dandár tartozott. Majd részt vettek az erdélyi bevonulásban, és a délvidéki hadműveletekben. 1941 nyarán már az 1. lovasdandár, az 1. és 2. gépkocsizó dandár, illetve hadtest közvetlen alakulatok tartoztak az alárendeltségébe. Parancsnoka Miklós Béla vezérőrnagy volt, aki az ütemterveknek megfelelően, igen eredményesen vezette csapatait.

Majd ezután az ún. Kárpát-csoport bemutatása következett, melyet a szovjetek elleni hadba lépést követően mozgósítottak, lényegében a VIII. hadtest törzséből és közvetlen alakulataiból: a gyorshadtestből, a 8. határvadászdandárból, valamint az 1. hegyidandárból. Az 1941. június 30-án alakított hadműveleti csoport parancsnoka Szombathelyi Ferenc altábornagy volt. Elsődleges feladata a szovjet csapatok üldözése volt a Dnyeszter folyóig, ahol a hidak birtokbavétele, valamint a tőlük északra elhelyezkedő 17. német hadsereg és a déli 4. román és 11. német hadseregek oldalának fedezése volt. A magyar csapatok 1941. június 28-án lépték át a határt. Július 7-én már átkeltek a Dnyeszteren, majd a gyorshadtest két nappal később kivált a Kárpát-csoportból és a német Dél Hadseregcsoport alárendeltségében küzdött tovább november 6-ig. Végül ezt követően vonták ki az arcvonalból. Viszont a Kárpát-csoport parancsnokság, a 8. határvadász dandár és az 1. hegyi dandár a megszerzett területen maradt megszálló feladatok ellátására. Az összesen mintegy 90 ezer főből álló haderő minőségben ugyan elmaradt a hasonló német alakulatoktól, de magyar viszonylatban korszerűnek számított.

Összességében a hadműveletek négy hónapja alatt a gyorshadtest mintegy 2.200 km mélyen nyomult be a Szovjetunió déli területére. A harcok során 3.730 főnyi veszteséget (hősi halott, eltűnt, sebesült) szenvedett és további 830 főt pedig súlyos betegen szállítottak haza. A harccselekmények során, de legfőképpen a mostoha út – és időjárási viszonyok közepette végrehajtott gyorsított menetek alatt – jelentős anyagi veszteségek érték. Kis harckocsijai 100 %-ban, könnyű harckocsijai 80 %-ban semmisültek meg. Elvesztett 30 db repülőgépet, 28 db különféle tüzérségi löveget és összesen 1.200 db páncélozott és egyéb gépjárművet.

Ennek ellenére az összegzett német és magyar vélemények szerint a gyorshadtest kiválóan helytállt a harcok alatt. Felszereltségéhez mérten erőn felül és példásan teljesített, veszteségeinek nagy része is a gyengébb színvonalú technikai ellátottságából adódott.

Az előadás végén több kérdés is elhangzott, majd az alelnök megköszönte Forgó Ferencnek a tartalmas beszámolót.

Írta: Kiss Kálmán

Fotók: Szaka Zsolt, Kiss Kálmán