Marcali Polgári Bál 2024

Marcali Polgári Bál 2024

2024. március 23-án, szombaton 19 órakor a Kiss László Sportcsarnokban került megrendezésre a Marcali Polgári Bál. A nagy érdeklődésre számot tartó estély teljes bevételét jótékony célokra ajánlottuk fel, melyet a jelenlévők szavazatai alapján utólag fogunk nyilvánosságra hozni és ünnepi keretek között átadni. A jelölő szelvényen összesen 10 lehetőség közül lehetett egyet választani. Az eredményt később tesszük közzé.

A bál védnöke: Móring József Attila kormánybiztos, országgyűlési képviselő, és dr. Pozsonyi Márk, az ipartestület vezetőségi tagja, polgármester-jelölt; háziasszonya Ódor Barbara volt. Az estélyt megtisztelte jelenlétével: Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke; Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei közgyűlés alelnöke; Vetési Bernadett, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója; Göntérné dr. Gyirán Szilvia, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal, Marcali Járási Hivatal hivatalvezetője; Tanicsné dr. Laklia Cecília, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal, Barcsi Járási Hivatal hivatalvezetője; Fehér Gábor alezredes, a Somogy Vármegyei Védelmi Bizottság titkára; valamit több környékbeli polgármester is.

A mulatság színvonalát Varga Miklós, Máté Péter-díjas énekes, színművész, rockzenész – mint sztárvendég – műsora emelte népszerű slágerekkel. A kezdéstől a Senior Zenekar együttes szolgáltatta a zenét és gondoskodott a garantáltan jó hangulatról.

A Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület és a társszervezők nevében külön köszönet jár mindenkinek a sok támogató segítségért, az értékes tombola felajánlásokért, amit kaptuk annak érdekében, hogy az idei évben ismét megrendezhessük a korábban évekig feledésre ítélt, és a Covid-járvány miatt szüneteltetett, de ma már egyre nagyobb népszerűségnek örvendő (általunk megszervezett) Marcali Polgári Bált.

A támogatók listáját később közzétesszük.

Köszönjük, hogy hozzájárultak egy nemes ügyhöz és nem mellesleg több, mint 350 bálozó szórakozásához.

Legnagyobb köszönet a résztvevőknek jár, hiszen érdeklődés hiányában a rendezvény nem valósulhatott volna meg.

A rendezvényt – a helyi és somogyi vállalkozások mellett – támogatta a Városi Civil Alap (VCA) és a Petőfi Kulturális Ügynökség.

Írta: Szaka Zsolt

Fotók: Bogdán László/HA3TBL, Kiss Kálmán

2024. március 15-ki megemlékezés az iparosháznál

2024. március 15-ki megemlékezés az iparosháznál

2024. március 15-én, pénteken 17 órától a Nemzeti Ünnep alkalmából, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének emléknapján idén is megemlékezést tartottak a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület székházának udvarán.

A műsorban először Szaka Zsolt elnök mondott köszöntőt, majd a Himnusz elhangzása után az ünnep fontosságát hangsúlyozta. Ezt követően a rendezvény vezérszónoka, dr. Pozsonyi Márk, vezetőségi tag, polgármester-jelölt március 15-ke jelentőségéről beszélt. Felidézte gyermekkori emlékeit az egykori „három tavasz ünnepével” kapcsolatban, és elmondta, hogy március 21-ke és április 4-ke miért nem maradtak meg az ünnepek sorában. Történelmi ismertetőt is tartott arról, hogy március 15-két miként lehetett, illetve nem lehetett megünnepelni a Rákosi- és a Kádár-féle diktatúrák idején. Mint fogalmazott azért maradt meg, mert „az elért hatás és az emberiségre az emberekre gyakorolt érzelmi töltet, azaz a nemzeti érzés” az az erő, amivel jellemezhető az 1848-49-es forradalom és szabadságharc.

A felszólaló kiemelte, hogy 1989-től újra szabadon ünnepelhető március 15-ke, de a világpolitikai helyzet és a különféle eszmerendszerek terjedése miatt ki tudja meddig még? Kifejtette, hogy a „sokszínűség”, az „egyenlőség”, és a „befogadás” jegyében a szakmaiság, a tudás, a tapasztalat helyett a megkülönböztető jegyek (pl. a bőrszín, nemi identitás, stb.) alapján vesznek fel valakit egy munkahelyre. De ez az eszmerendszer nem áll meg iskolai és vállalati szinten, hanem a globalizáció, illetve az ilyen jellegű törekvések hálózzák be világot, és Európát, ennek az egyik eszköze a migránsbetelepítés, és a sokszínű társadalomra való törekvés. Ez az eszmerendszer, hasonlóan a kommunizmushoz komoly veszélyt jelent a nyugati civilizációra. Ugyanis a megosztott társadalmak nem tudnak kiállni az érdekeikért, annak tagjai nem tartanak össze, nem segítik és támogatják egymást.

Az ilyen társadalmak csak azoknak jók, akik uralkodni akarnak az embereken, a szétforgácsolt nemzeteken, azért, hogy pénzügyi és egyéb hatalmi igényeiket kielégítsék. A cél: népek, nemzetek helyett tömegek létrehozása.”

Márton Áron mondta azt, hogy „A tömeg nem azonos a néppel. A nép saját erejéből él és cselekszik, a tömeget kívülről mozgatják.”

Pozsonyi Márk végül kihangsúlyozta, hogy: „Mi marcaliak se hagyjuk megosztani magunkat, fogjunk össze, álljunk ki az érdekeinkért és segítsük egymást, merítsünk erőt Noszlopy Gáspár és a márciusi ifjak példájából.” Ezen kívül hozzátette még, hogy: „Marcaliban sajnos a szólás szabadságát elég sajátosan értelmezik, ugyanis nem fér bele bizonyos civil szervezetek meghívása a városi rendezvényekre.”

Végezetül a felszólaló így összegezte mondandóját: „1848. március 15. örök üzenete az, hogy a magyar népet, a magyar nemzetet nem lehet sokáig elnyomni.”

Mert: „Habár fölül a gálya, S alul a víznek árja, Azért a víz az úr!” – zárta gondolatait Pozsonyi Márk.

A megemlékezésen Tóth Eszter Ágnes egyetemi hallgató elszavalta Petőfi Sándor: Nemzeti dal című versét. Közreműködött Pintér József népi citerás és Bánfi-Antal Ádám tekerőlantos 1848-as katonanótákkal.

Végül Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke; valamint a civil szervezetek részéről: Szaka Zsolt ipartestületi elnök; dr. Pozsonyi Márk polgármester-jelölt; és Horváth Zsolt László, a KÉSZ helyi csoportjának titkára koszorút helyeztek el az emlékműnél és fejet hajtottak a forradalmárok és hősök emlékére. A jelenlévők pedig mécseseket gyújtottak.

Az ünnepség a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület, és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportja közös szervezésében, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, valamint Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

Írta: Kiss Kálmán

Fotók: Harangozó Barnabás, Pozsonyi Anna, Szaka Zsolt, Kiss Kálmán

A 2024-es Berzsenyi-napon az Ipartestület alelnöke ismét előadást tartott

A 2024-es Berzsenyi-napon az Ipartestület alelnöke ismét előadást tartott

2024. március 14-én, csütörtökön rendezték meg az idei Berzsenyi-napot a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnáziumban. A megnyitó ünnepség 8 órakor az aulában kezdődött a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd pedig Kőrösi András igazgató úr köszöntőjével folytatódott. Ezután ünnepi műsort tartottak a forradalom és a szabadságharc emlékére, mely koszorúzással zárult.

Ezt követően 8.45-től 9.45-ig az iskolai diákjai különféle vetélkedőkön vehettek részt: A magyar animációs filmek, Kulturellenes Quiz, Könyvtárhasználati vetélkedő, 750 éves Marcali, Sport totó, Berzsenyi vetélkedő és Klímaséta kategóriákban.

Majd 10,40 órától változatos témájú előadások következtek a diákoknak, olyan előadókkal, akik ebben az intézményben tanultak egykor: Samuné Bogyó Hajnalka: Rajzelemzés az önismeret szolgálatában; dr. Segyevy Dániel: Az etnikai térképek szerepe az első világháborút követő határáthúzásokban; dr. Huszár Mihály: Marcali 750!; Bauer Péter: repülésbiztonsági irányítási rendszerek; dr. Mészáros Géza: Görgey Artúr, ki megelőzte a korát; és Kiss Kálmán, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület alelnöke, a plébánia irodavezetője, helytörténész: A megtorlófegyvertől a holdrakétáig címmel tartott vetített-képes beszámolót.

A záró ceremóniára 11.35-től került sor az iskola aulájában. Elsőként a vetélkedők eredményhirdetése és jutalmazása történt meg, majd pedig az Kőrösi igazgató úr beszéde következett, ami után a Szózattal fejeződött be a 2024. évi Berzsenyi-nap.

Írta: Kiss Kálmán

Fotók: Berzsenyi Dániel Gimnázium

Megemlékezés a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján Marcaliban

Megemlékezés a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján Marcaliban

2024. február 25-én, vasárnap Marcaliban is megemlékeztek a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján.

9 órától a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban Tomanek Ferenc Áron plébános engesztelő szentmisét celebrált a kommunizmus áldozataiért. Az istentiszteleten Balogh Bálint kántor orgonával, és a Fény Gyermekei Katolikus Zenekar működött közre.

Majd ezután a jelenlévők kivonultak a templom elé, ahol az 1956-os emlékműnél folytatódott a megemlékezés. Elsőként Kiss Kálmán, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Marcali Csoportjának elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd beszélt az emléknap fontosságáról. Majd ezután dr. Pozsonyi Márk, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület vezetőségi tagja szólt az egybegyűltekhez. Kiemelte, hogy az akkori rendszer áldozatai közé azok az emberek is beletartoznak, akiket vallásuk, vagy más egyéb okok miatt üldöztek, kitelepítettek, vagy lesöpörték a padlását, sokak továbbtanulását pedig megakadályozták. Végül a Marcali megemlékezés fő szónoka, Nagy Csaba hadikrónikás vette át a szót és elevenített fel több történetet, melyet az egykori riportalanyaitól gyűjtött össze kutatómunkája során. A visszaemlékezők elmondásai alapján kijelenthető, hogy Magyarország 1944-45-ös szovjet megszállásával párhuzamosan már megkezdődtek az első üldöztetések, atrocitások, és megtorlások. Ezekre helybeli tragikus példákat sorolt fel, melyeket a védtelen polgári lakossággal szemben a megszálló szovjet katonák követtek el, akik lényegében „rabszolgái” voltak egy embertelen világnak. Az emlékezés és emlékeztetés fontosságára hívta fel a figyelmet.

Ezt követően Tóth Eszter Ágnes egyetemi hallgató elmondta Reményik Sándor: Kegyelem című versét. Majd a jelenlévők mécsesek elhelyezésével, főhajtással rótták le kegyeletüket az áldozatok emléke előtt. A rendezvényen gyertyát gyújtott Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke; Miszi Zsuzsanna és Molnár Ágnes Anna önkormányzati képviselők; Gelencsér Róbert, világi elnök, a Római Katolikus Egyházközség képviseletében; a civil szervezetek részéről pedig: Szaka Zsolt, a MKH. Ipartestület elnöke; Pomozi Istvánné, a Marcali Szépasszonyok és Fiúk Hagyományőrző Egyesület; Kiss Kálmán, a KÉSZ Marcali Csoportjának elnöke; továbbá a résztvevő közösségek tagjai, a hívek és a városlakók.

A megemlékezést a KÉSZ Marcali Csoportja, valamint a MKH. Ipartestület közösen szervezte.

Írta és fotók: Szaka Zsolt/Kiss Kálmán

Második helyezést ért el az Ipartestület csapata a 14. Marcali Borforraló Fesztiválon

Második helyezést ért el az Ipartestület csapata a 14. Marcali Borforraló Fesztiválon

2024. február 17-én, szombaton délután tartották meg a 14. Borforraló Fesztivált Marcaliban, a Piac téren a Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. szervezésében.

A zenés műsorban Gazda Tamás, Mészáros Adél és Ondrik János (az Operett-Musical Voices társulattól), Pintér Timi, az Animal Cannibals, és zárásként a Mohikán zenekar lépett fel Republic slágerekkel. Közben a Kócos Gólyalábas társulat fényvarázzsal szórakoztatta a közönséget.

A benevezett 17 csapat közül, a Da Bibere Zalai Borlovagrend – dr. Brazsil József elnök-nagymester, Vaszily Zsolt alelnök-kancellár és Pásti Mária kincstárnok-borbíráló – zsűrije alapján a Marcali Mentők Egyesületének csapata lett a győztes, míg az előkelő második helyet a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület szerezte meg.

Szaka Zsolt a MKH. Ipartestület elnöke a következőket írta az egyesület közösségi oldalán: „Csapatunk a mellékelt elismerés mellett sokkal többet kapott. Rengeteg biztatást, építő ötletet és kritikát. Ez így van rendjén. Köszönjük! Mindenre nyitottak vagyunk.

Köszönjük az összes barátunk és segítőnk felajánlását, munkáját! A zsűri tagjai külön-külön is nagyon nagy szakértelemmel kóstolták és értékelték a csapatok produktumait. Így kell ezt csinálni!”

Az ipartestület csapata a forralt bor és a tea mellett finom kolbászt és csirkemellet is kínált a standot meglátogató vendégeknek. Ezeken kívül a zsíros kenyerekből és a különféle pogácsákból is lehetett fogyasztani a sütögetés, borforralás és kóstolás alatt, miközben a baráti társaságokban vidám beszélgetéssel telt el az idő.

A dobogós csapat tagjai között voltak: Móring József Attila kormánybiztos, országgyűlési képviselő; Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke; Miszi Zsuzsanna, Molnár Ágnes Anna, Mohari Zsolt és dr. Horváth László önkormányzati képviselők; Szaka Zsolt elnök; Szita Róbert tiszteletbeli elnök; Kiss Kálmán alelnök; dr. Pozsonyi Márk; Kőhalmi Katalin, Csáki Alpár, Élő György, Fábos László, és Magyar Viktor.

Írta és fotók: Kiss Kálmán